Back to top

„Každý môže mestské noviny považovať za svoje !"

Publikované: 7. február 2016 - 11:23
Rok 2016 bude v živote prevádzkovateľa mestských médií, akciovej spoločnosti Perfects, prelomovým. Dunajskostredský hlásnik začal tvoriť nový kolektív redaktorov, zrodil sa nový portál s názvom www.dunaszerdahelyi.sk, ale tu sa ešte nekončí séria zmien. O podrobnostiach sme sa rozprávali s predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti, s MUDr. Zoltánom Horváthom.
„Každý môže mestské noviny považovať za svoje !"

Aký cieľ si vytýčilo mesto a jej akciová spoločnosť v súvislosti so zmenou Dunajskostredského hlásnika?

Po voľbách v roku 2014 nastali zmeny vo vedení mestských spoločností, a teda aj v živote spoločnosti Perfects. Myslím si, že minulosť spoločnosti nemusíme zvlášť predstavovať. Firma začínala s veľmi dobrou predstavou, kde spolupráca medzi správcami mestského majetku a súkromnými akcionármi mala sľubnú budúcnosť. V posledných rokoch sa, bohužiaľ, veľa vecí zmenilo, čo malo za následok, že budova, predtým vo vlastníctve Perfects-u, už zase patrí mestu. Z ekonomického hľadiska je mi to strašne ľúto, lebo budova mala po rekonštrukcii v sebe ešte väčší potenciál. A tie možnosti má v sebe aj doteraz.  V dlhodobom horizonte sa budeme snažiť o jej širšie využitie a mienime vybudovať skutočne funkčné obchodné a komunikačno-informačné centrum, veď to má aj vo svojom názve.

Potreba zmeny a inovácie Dunajskostredského hlásnika sa prejavila pri plánovaní vytýčených cieľov. Považovali sme za potrebné prispôsobovať sa  dnešným požiadavkám z hľadiska formy aj obsahu. To všetko sa zhoduje s našou predstavou, podľa ktorej spoločnosť Perfects preformujeme na takú akciovú spoločnosť, ktorej hlavným profilom bude tok informácií sprostredkovaných médiami a tiež organizovanie programov.

Vysielanie Mestskej televízie a po celom meste zdarma distribuované noviny ostávajú, ale nechceme zotrvať iba na tejto úrovni. Zvýšili sme počet výtlačkov, nakoľko  sa zvýšil aj počet domácností. Dunajskostredského hlásnika by sme chceli zmeniť na také noviny, s ktorými by sa každý vedel stotožniť. Samozrejme, prioritou nášho dvojtýždenníka zostáva ja naďalej predstavovanie práce samosprávy, ale chceli by sme už vykročiť  takým smerom, ktorý vyhovuje požiadavkám  súčasnej doby.

A takto vznikol nápad, aby sme vybudovali taký miestny spravodajský portál, ktorý je rozšíreným webovým priestorom hlásnika, v ktorom sa nezaoberáme  bulvárom a udalosťami vo svete, ale výlučne Dunajskou Stredou a jej obyvateľmi,  Dunajskostredčanmi. Predstavovali sme si takú stránku, na ktorú keď voľakto klikne, nájde tam všetky miestne programy na jednom mieste, ako aj informácie o dianí v našom meste, v školstve, alebo v civilnej sfére. A to všetko objektívne a s čerstvými aktualitami. Noviny ako aj portál bude charakterizovať neustály rozvoj a progres.

Akým smerom by ste chceli rozvíjať DSTV?

Mestská televízia funguje len vtedy dobre, keď disponuje  dobrou technickou vybavenosťou a aj programová štruktúra uspokojuje potreby divákov. DSTV už dávnejšie vysiela len polhodinový program, a my by sme v dlhodobom horizonte chceli zvýšiť vysielací čas a spestriť, ale aj obohatiť ponuku programov. Okolo nás sa všetko rýchlo mení, a tak aj všedné dni mesta sú naplnené kuriozitami, a keď to všetko chceme ukázať obyvateľom, tak sú zmeny nutné. Máme v sebe ešte veľa nevyužitého potenciálu. Ako príklad by som rád spomenul „Poklad Žitného ostrova” – futbalový tím DAC –, a čoraz rušnejší život okolo neho, ktorý by sme vedeli priblížiť obyvateľom aj s vysielaniami zápasov, alebo s predstavením života futbalového tímu. Alebo taký projekt Kukkónia, alebo rozvojový plán mesta, množstvo kultúrnych podujatí, ktoré potrebujú väčšiu pozornosť a mohol by som v tom ešte pokračovať.
Okrem novín, portálu a televízie máte aj ďalšie plány?

Mojím, ani nie tajným snom je, aby v budúcnosti mali Dunajskostredčania svoje miestne rádio. Má ho skoro každé mesto, a predsa my sme hlavným mestom Žitného ostrova, zaslúžili by sme si aj my jednu dobrú rozhlasovú stanicu. Máme pred sebou ešte dlhú cestu do začatia vysielania, mnoho nepružných vybavovaní úradných záležitostí, ale vo vnútri cítim, že sa snaha obdariť obyvateľov  takým plusom vyplatí.

Posledná časť skladačky by bola vybudovanie takého informačného centra, eventovej agentúry, ktoré by bolo centrom všetkých v našom meste usporiadaných programov. Naším cieľom nie je organizovanie všetkých miestnych udalostí a dohľad nad nimi, ale predstavujeme si vytvorenie takého strediska, ktoré by spĺňalo koordinačnú funkciu (a buďme úprimní, toto už bolo dávnejšie potrebné), za tým účelom, aby jednotlivé programové agentúry neorganizovali individuálne podujatia na úkor inej, ale sa navzájom koordinovali, dopĺňali a posilnili jedna druhú. Veď, priznajme si, oslovené cieľové publikum je často rovnaké.
Určite by  aj v tomto prípade mohlo dôjsť k duplicitám a prekrytiam  jednotlivých programov, ale aspoň by bola šanca na ich minimalizáciu a určite by to viedlo k spokojnosti tak organizátorov ako aj obyvateľov. Zdôrazňujem, že nemáme v úmysle organizovať a kontrolovať všetky usporiadané programy, ale ich koordinovaním chceme iba pomôcť.

Čo bolo doteraz realizované a aké kroky nasledujú?

Prvým krokom bolo preformovanie mestských novín, Dunajskostredského hlásnika, a s tým súčasne sa uskutočnilo vybudovanie miestneho spravodajského portálu. Teraz nasleduje premena mestskej televízie a vznik eventovej agentúry, ale pevne verím, že sa podarí zrealizovať aj dunajskostredskú rozhlasovú stanicu pre spokojnosť nás všetkých.

Toto ste už čítali?

Cookies