Back to top

Kino na osvete

Publikované: 4. apríl 2019 - 17:46
Tak na osvete máme po dlhých rokoch novinku. Akú? No predsa kino-premiéry v priamom prenose. Postupová súťaž neprofesionálnych filmových tvorcov CINEAMA, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave sa aj na Žitnom ostrove dočkala znovuzrodenia. A pritom máme na čo spomínať. Pretože v minulosti to boli práve tvorcovia z Dunajskej Stredy, ktorých filmy „precestovali“ kus Európy. S veľkým úspechom, treba zdôrazniť.
Kino na osvete

Vytvoriť film, technicky a tematicky na úrovni súťaže vôbec nie je také jednoduché. Vyžaduje si to aj stovky hodín tvorby. A potom ešte aj tvrdej práce. Do tohtoročnej súťaže sa prihlásili štyria autori so štyrmi snímkami. Predsedom odbornej komisie bol Mgr. art. Stanislav KRÁLIK, mladý a úspešný kameraman a filmár, absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý spolupracuje o.i. aj s RTVS a čo je dôležité – na túto cestu sa vydal ako niekoľkonásobný víťaz práve spomínanej súťaže CINEAMA.

Dňa 29. III. 2019 sa v popoludňajších hodinách klubovňa Žitnoostrovského osvetového strediska na Ulici biskupa Kondého zmenila na komorné kino. Plagát pozýval do kinOsvety... A nielen plagát, bola tu aj vôňa čerstvých pukancov, chladená kola, proste všetko čo k dobrému kinu patrí. Akurát vstupné sme nevyberali. Ako vždy.

V programe bola ponuka štyroch filmov a každý z nich iný žáner. Autor Zoltán Gerő vytvoril nesmierne pútavú snímku vo forme animovaného filmu pod názvom Miért nem váltunk 100%-ban megújuló energiára? - Prečo sa nezameriame 100%-ne na obnoviteľnú energiu? Pútavé efekty, animácie a zaujímavý komentár uchopili pozornosť všetkých divákov. Film, ktorý zabavil a poučil vo veľmi potrebnej téme. Ďalší autor Dávid Csiba ponúkol silnú výzvu k zamysleniu na tému vojna a mier,  dnes oveľa pálčivejšiu ako hocikedy v histórii ľudstva. Tiež animovaný film pod názvom Élet a fronton: A lövészgyakorlat Frontový život: Strelecký výcvik. Dva filmy s animáciou a každý diametrálne iný. Použité iné a veľmi nápadité techniky, pôsobivé efekty, hudba, komentár, či rozhovor... Je až prekvapivé ako mimoriadne vážne témy súčasnej civilizácie citlivo vnímajú mladí ľudia. Karol Bodó , je v našich kruhoch známy už ako úspešný fotograf, niekoľkonásobný víťaz súťaže AMFO. Do okresného kola CINEAMA priniesol film pod názvom Štyria králi (experiment). Lyrizujúca snímka dokumentačnou formou zrkadlí premeny v prírode v štyroch ročných obdobiach na Žitnom ostrove. Dunaj, brehy, lesy, strom, hladiny vôd a život sám. V pozadí príjemný hudobný doprovod, spolu s obrazom prinášajú relax a oddych. Štvrtý hraný film z dielne nášho už úspešného fotografa, mladučkého Richarda Pussa úsmevne odľahčil celé premietanie. Film s názvom Vypálenie triednej knihy nám dal šancu nazrieť do zákulisia mladých študentov. V krátkom dianí v školskej atmosfére boli vtipne zachytené a hlavne parodované zážitky a problematika našich mladých, o ktorých sa bežne ani nedozviete. Technicky aj ľudsky veľmi vydarené zrkadlenie všednosti školského života. Tu treba zvýrazniť aj príspevok živých hercov, autora – režiséra, ktorí sa bravúrne zhostili svojej úlohy.

Predseda poroty St. Králik sa každému filmu a autorovi venoval v rozborovom seminári individuálne. A aj preto sa budeme tešiť na nové stretnutie, aby naši autori zvládli aj požadované technické parametre a aby  ich snímky mohli reprezentovať Dunajskú Stredu aj na najvyšších fórach súťaže. Majú na to!!!

Poslaním súťaže je aktivizovať a podporovať amatérsku filmovú tvorbu, ponúknuť priestor na vzájomnú konfrontáciu, možnosti na prezentáciu a autorov motivovať v ďalších umeleckých činnostiach. Všetci autori boli ocenení štýlovým diplomom a vecným darom.

Na krajskom kole nás budú reprezentovať filmy Karola Bodóa ŠTYRIA KRÁLI a Richarda Pussa Vypálenie triednej knihy. Všetkým autorom gratulujeme a želáme im veľa úspechov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a môžbyť, ďalšie KINO NA OSVETE.

Toto podujatie zorganizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko v réžii odborného metodika Bc. Árona Derzsiho. Pukance sa minuli, vypila sa kola, ale krásne zážitky z prvého kina na osvete sme si niesli všetci domov.

Veľká VĎAKA!

foto a text: Žitnoostrovské osvetové stredisko

Toto ste už čítali?

Cookies