Back to top

Komisárka pre zdravotne postihnutých bola na pracovnej návšteve v našom meste

Publikované: 13. september 2021 - 11:29
Komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská bola vo štvrtok v našom meste na celodennej pracovnej návšteve.
Komisárka pre zdravotne postihnutých bola na pracovnej návšteve v našom meste

Komisárku privítal viceprimátor Dunajskej Stredy László A. Szabó. Zdôraznil, nakoľko je pre záujemcov dôležité, že komisárka pre zdravotne postihnutých osobne navštívila naše mesto, a tak sa z prvej ruky dozvedia o činnosti jej úradu.

Práve toto ako prvoradý cieľ uviedla Zuzana Stavrovská v úvode svojej prednášky pre vedúcich predstaviteľov mestského a okresného úradu: Jej úrad by chcel prostredníctvom vedenia mesta a jednotlivých úradov informovať obyvateľov o možnostiach, ktoré im ponúka Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ako ďalej uviedla, pri pomoci zdravotne postihnutým vypracúvajú hlásenia, iniciujú vyšetrovanie v prípadoch, keď občan má pocit, že je diskriminovaný.

Pandémia koronavírusu síce do istej miery obmedzila aj ich činnosť, ale aj v tomto období sa snažili maximálne využiť možnosti pomôcť postihnutým.

Po prednáške vo veľkej sále radnice komisárka navštívila Centrum sociálnych služieb, ako aj Domov dôchodcov na sídlisku Východ. V oboch inštitúciách sa porozprávala s ich vedením, zamestnancami aj klientmi.

V skorých popoludňajších hodinách sa v Obchodnom a informačnom stredisku na Alžbetínskom námestí stretla s tými obyvateľmi, ktorí sa podrobnejšie zaujímali o činnosť jej úradu.

O činnosti úradu sa zdravotne postihnutí môžu dočítať aj na ich stránke, pomocou nej môžu podávať aj sťažnosti – elektronickou formou alebo si vyžiadať termín návštevy -, opodstatnenie sťažnosti – ako povedala vedúca úradu s malým počtom pracovníkov – sa primerane možnostiam snažia čo najrýchlejšie a najdôslednejšie prešetriť.

Udalosti celého dňa sme zhrnuli v našej Obrazovej galérii.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?