Back to top

Kto jasom zaznamenáva okamih

Publikované: 8. september 2020 - 11:22
Po dlhom čase vítala hostí Ilona Lacza, riaditeľka Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede, na vernisáži výstavy fotografií Istvána Író.
Kto jasom zaznamenáva okamih

V krátkom príhovore informovala, István Író po druhý krát priniesol svoje jasom písané diela do čitárne knižnice. Amatérsky fotograf sa už ako dieťa veľa zdržiaval v blízkosti Dunaja, už vtedy ho fascinovali valiace sa vlny, aj jeho neskoršia záľuba, rybárstvo, ho lákalo do prírody. Po niekoľkých rokoch sa potom chopil fotoaparátu, aby všetky tie krásy, všetky okamihy, ktorých je svedkom, zvečnil a mohol ukázať aj ostatným.

„Talent je taká danosť, ku ktorej, keď sa pridá obetavosť, práca, podpora okolia, môže sa vyvinúť na hobby, ktoré v duši zapáli plameň, taký plameň, od ktorého skrásnejú dni a uvidíme svet inými očami“ - povedala Ilona Lacza. „Laicky povedané, často míňame okamih, ale ako vidieť na vystavených fotografiách, on tie krásy zbadá, a aj ich zveční.“

István Író sa poďakoval za umožnenie výstavy, poďakoval sa všetkým, ktorí si našli čas a prišli na jej otvorenie. Ako povedal, jednou z jeho záľub je fotografovanie, druhou spev, preto ho osobitne potešila prítomnosť Zboru sv. Juraja – jeho členom je aj on -, resp. jeho vystúpenie, ktorým prispeli k atmosfére vernisáže. 

Výstavu si môžete pozrieť do 9. októbra v čitárni Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede.

Text a foto: Rózsár Vince

Toto ste už čítali?

Cookies