Back to top

Kvalitné vyučovanie s najmodernejšími zariadeniami

Publikované: 7. marec 2016 - 8:42
Výpočtová technika je najdynamickejšie rastúcim odvetvím priemyslu, preto kto má odborné vzdelanie v odbore informatiky, má dobré šance uplatniť sa na trhu práce.

SOŠ Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede podala s ohľadom na horeuvedené skutočnosti žiadosť o grant z Nadácie Gábora Bethlena. Vďaka víťaznému projektu sa počítačový park školy v posledných týždňoch rozšíril o moderné, vo svojej kategórii špičkové pracovné stanice a zariadenia, a tak sa odborné vyučovanie na našej škole orientuje na prax posunutím sa takto na oveľa vyššiu úroveň.

Skutočnými víťazmi sú bezpochyby žiaci, veď počítače a učebné pomôcky umožňujú pedagógom čo najlepšie pripraviť študentov na plnenie všestranných požiadaviek 21. storočia. Takže 18 počítačov vybavených štvorjadrovým procesorom, pamäťou 16 GB RAM,  pevným diskom 250 GB SSD a grafickou kartou 2 GB, zjednoduší a zefektívni vyučovanie informatických predmetov, či už je to programovanie, alebo kancelárske aplikácie, grafika, technické kreslenie, či virtualizácia.  IP kamery, diagnostické prostriedky, servery, server NAS, multifunkčná sieťová tlačiareň, rovnako ako veľkokapacitný router a switch robia učenie  názornejším a účinnejším predovšetkým pre žiakov nadstavbového študijného odboru Mechanik počítačových sietí.

V súčasnosti osvojenie si digitálnej gramotnosti už patrí k základným požiadavkám doby, a tak nemôžeme spochybňovať, že informatika sa stala nevyhnutnou na všetkých úrovniach vyučovania.  Nové zariadenia a počítače  na našej strednej odbornej škole sú zárukou, že kvalitná práca orientovaná na prax tu bude pokračovať aj v budúcnosti.

 

Mónika Magyarics a Gergely Méhes, pedagógovia informatiky

Fotky: Ákos Domonkos, študent školy

Toto ste už čítali?

Cookies