Back to top

Maličkosti s veľkou láskou - zapálili druhú adventnú sviečku

Publikované: 14. december 2023 - 16:09
V druhú adventnú nedeľu bola v slávnostnej atmosfére zapálená druhá svieca mestského adventného venca v Dunajskej Strede. „To, čo teraz potrebujeme, sú malé pozornosti darované s veľkou láskou,“ povedal s odkazom na Matku Terezu zástupca primátora Attila Karaffa.
Maličkosti s veľkou láskou - zapálili druhú adventnú sviečku

Na námestí pred MsKS Benedeka Csaplára vystúpili so sviatočným programom študenti Spojenej školy a následne sa prítomným prihovoril zástupca primátora nášho mesta Attila Karaffa.

„Advent je časom stíšenia a pokoja, v minulosti bol aj časom pôstu, očisty, prípravy na prijatie svetla. Ak ste už niekedy boli v úplnej tme, viete, aké to je... netúžite po inom, len po svetle (...).

Inštinktívne hľadáme svetlo. Symbolicky povedané aj v advente túžime po svetle, pretože na Štedrý večer celá naša Zem žiari v radostnom svetle.

Na 2. adventnú - bronzovú - nedeľu, keď zapálime 2. sviečku, sviečku nádeje, stojí za to spomaliť a zamyslieť sa nad tým, že v adventnom období by náš každodenný život nemal byť o neustálom nakupovaní a nepokoji z toho, komu čo treba ešte kúpiť. O to viac má byť toto obdobie o utíšení, starostlivosti o osamelých členov rodiny a našich blížnych. Pretože v adventnom období by bolo dobré čo-to robiť ináč, vzdialiť sa od hluku všedných dní. V tom hluku totiž nepočujeme to, čo je naozaj dôležité: hlas srdca,“ povedal zástupca primátora s tým, že v adventnom období by sme sa mali snažiť pootvoriť dvere svojho srdca a venovať čas prípravám na príchod Ježiša Krista.

„Nesnažme sa robiť veľké veci, ale len malé veci s veľkou láskou,“

- so slovami Matky Terezy Attila Karaffa zapálil druhú sviecu na adventnom venci.

(dszi)

Toto ste už čítali?

Tagy: advent
Cookies