Back to top

Máme viac obyvateľov

Publikované: 17. január 2016 - 8:01
Počet obyvateľov mesta dosiahol 22 927.

Počet obyvateľov mesta Dunajská Streda sa v roku 2015 v porovnaní s rokom  2014  zvýšil o 126 osôb. K 31. decembru 2015  podľa údajov evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Dunajskej Strede celkový počet obyvateľov mesta dosiahol počet 22 927. Vývoj počtu obyvateľstva mesta vykazoval síce mierny nárast už aj v predošlom roku, ale napriek tomu ani koncom roku  2015 neprekročil magickú dvadsaťtrojtisícovú hranicu, pod ktorú počet obyvateľov klesol po prvýkrát v roku 2010 (22 979). Napriek sústavnému miernemu nárastu, ktorý sa prejavil už za posledné dva roky, túto hranicu sa nepodarilo prekročiť.

Zvýšenie počtu obyvateľov mesta bolo zapríčinené predovšetkým tým, že opäť došlo k nárastu počtu tých, ktorí sa do Dunajskej Stredy prisťahovali. Kým v roku 2014 sa k trvalému pobytu v meste prihlásilo 555 občanov, tento počet sa v roku 2015 zvýšil na 602. Paralelne sa z nášho mesta odsťahovalo menej ľudí: kým v roku 2014 odhlásilo 502 obyvateľov, v roku 2015 bolo ich už len 487.

Mierne zvýšenie počtu obyvateľov mesta je zrejme aj dôsledkom toho, že sa mohli nasťahovať do novovybudovaných obytných zón. Prirodzený prírastok obyvateľstva naďalej vykazuje pozitívnu bilanciu, veď počet novorodencov prevyšuje počet zomrelých. V roku  2015 sa narodilo 198 novorodencov, ale počet úmrtí bol o niečo nižší, zomrelo 187 občanov, čiže prírastok obyvateľstva je 11 za minulý rok. Pre porovnanie uvádzame aj údaje z roku 2014: vtedy prišlo na svet 206 bábätiek a zomrelo 182 občanov. Počet novorodencov  avšak po troch rokoch nárastu  sa v minulom roku opäť znížil, kým v rokoch 2012, 2013 a 2014 ich počet prekročil hranicu 200.

Toto ste už čítali?

Cookies