Back to top

MDŽ v penziónoch

Publikované: 8. marec 2017 - 15:05
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien navštívili predstavitelia radnice oba dunajskostredské penzióny, aby zablahoželali ich obyvateľkám.

Primátor mesta, Dr. Hájos Zoltán, Dr. Horváth Zoltán, viceprimátor, Molnár Tímea, vedúca odboru školstva a sociálnych vecí a jej kolegyňa Miklós Alica, spolu s riaditeľom penziónu Pongráczom Kálmánom zablahoželali prítomným dámam.

Pre tety pripravili deti zo základných škôl aj kultúrny program – v jednom vystúpili deti zo ZŠ Ármina Vámbéryho – Pápay Dániel, Cséfalvay Franciska, Dorák Lara Jázmin a Nagy Gréta –, v druhom žiaci ZUŠ. Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta.  

„Prišli sme pri príležitosti milého sviatku – Medzinárodného dňa žien – pozdraviť a zablahoželať. 8. marec je dňom vyjadrenia úcty ženám, ktoré obohacujú náš život, robia nás šťastnejšími. Ženám, ktoré žijú s nami nesebecky a popri svojej práci vykonávajú aj druhú smenu – výchovu detí, domácnosť a všetky jej ťarchy. 

Pekné by bolo naozaj to, keby sme k nim boli vždy pozorní, nielen v tento deň, keby bol každý deň roka vyjadrením úcty k nim. Preto by som sa im dnes chcel poďakovať, popriať zdravie, veľa šťastia a radosti.” – povedal vo svojom prejave primátor.

Napokon primátor  Hájos Zoltán a viceprimátor Horváth Zoltán obyvateľkám penziónu podaroval kvety a čokoládu.

Toto ste už čítali?

Cookies