Back to top

Mení sa zber plastového odpadu

Publikované: 29. január 2018 - 11:56
V minulom roku vzalo mestské zastupiteľstvo na vedomie, že spoločnosť ENVI-PAK vypovedala zmluvu s mestom. Táto spoločnosť nebola ochotná plniť ani základné požiadavky na poli zberu separovaného odpadu. Preto mesto muselo hľadať nového partnera a novú zmluvu uzatvorilo so spoločnosťou združujúcou právnické osoby, so spoločnosťou ELEKOS. Na podrobnosti sme sa opýtali primátora, Hájosa Zoltána.

„Od prvého januára 2018 je v Dunajskej Strede táto spoločnosť zodpovedná za  financovanie zberu a odvozu separovaného odpadu.  Odvoz na základe výsledkov verejného obstarávania zabezpečuje naďalej spoločnosť FCC Slovensko, ale za odvoz separovaného odpadu im platí ELEKOS.

Vychádzajúc z doterajších skúseností sme spísali zoznam požiadaviek, podľa ktorých sú napríklad intervaly odvozu separovaného odpadu kratšie.

Počnúc 15. februárom sa v našom meste začína s odvozom separovaného odpadu aj v mestských častiach s rodinnými domami, a to formou odvozu umelohmotných vriec, ako je to úspešne zaužívané v okolitých obciach. Obyvatelia týchto mestských častí dostanú v najbližších dňoch vrecia, budú položené k ich bránam. Každá domácnosť dostane transparentné vrece, do ktorého môžu hneď začať dávať vytriedené plasty. Pri odvoze vriec bude zrejmé, či sa v ňom nenachádza odpad iného typu, lebo v tom prípade by vrece nebolo odvezené. Ak má niekto väčšie množstvo plastového odpadu, ktoré sa mu nezmestí do predmetného vreca, môžu v čase odvozu vriec vyložiť viac, ktoré mu potom budú automaticky nahradené. O podrobnostiach ohľadne separácie sa dotknutí obyvatelia dozvedia viac prostredníctvom médií.

Veríme, že zvýšime chuť občanov svoj odpad separovať, keďže už obyvatelia rodinných domov nebudú nútení sami odvážať  plastový odpad na zberný dvor, jeho odvoz bude zabezpečený od ich domu prostredníctvom FCC Slovensko, na skúšku sa tak prvýkrát udeje  v priebehu jedného dňa a potom skúsenosť ukáže ako sa to bude ďalej organizačne dať zvládnuť, či bude potrebné vypracovať viacdňový harmonogram. Intervaly sa pokúsime nastaviť tak, aby to bolo čo najvýhodnejšie, zatiaľ počítame s jedným odvozom každý mesiac.

Dúfame, že spolupráca s novým partnerom bude úspešnejšia a budeme môcť v budúcnosti pridať aj zber papiera touto istou metódou, vyskúšame to najprv s plastami. Žiadam všetkých obyvateľov o spoluprácu, na začiatku o trpezlivosť, verím, že takýmto spôsobom zlepšíme aj množstvá separovaného odpadu.”

Uverejnené v Dunajskostredskom hlásniku 2018/1.

Toto ste už čítali?

Cookies