Back to top

Mestské médiá by naďalej chceli pomáhať pri popularizácii športových klubov

Publikované: 27. január 2020 - 10:18
Vedenie Perfects a.s., ktorý prevádzkuje mestské médiá, vo štvrtok usporiadalo vo veľkej zasadačke mestského úradu informatívne stretnutie s predstaviteľmi dunajskostredských športových klubov.
Mestské médiá by  naďalej chceli pomáhať pri popularizácii športových klubov

Na začiatku stretnutia prítomných pozdravil predseda akciovej spoločnosti László A. Szabó. Povedal, že podnik prevádzkujúci mestské mediá je komunikačný, takže za dôležité považuje, aby sa informácie dostali k užívateľom médií, v tom by chceli dosahovať čoraz väčší účinok. Aj to je dôvod dnešného stretnutia. 

Vzápätí Péter Rajkovics, riaditeľ Perfets a. s. v krátkosti predstavil osobitosti troch médií – DSTV, Dunajskostredský hlásnik a dunaszerdahelyi.sk s pripomienkou, že ich cieľom, nie tajným  je, aby sprostredkovávali čoraz viac užitočných informácií o dianí v Dunajskej Strede a o výsledkoch tých, ktorí ich uskutočňujú a na ktorých môžeme byť hrdí.

Šéfredaktorka mestskej televízie Éva Bíró požiadala prítomných, aby včas informovali vedúcich médií o organizovaní podujatí, aby sa informácie mohli v predstihu naplánovať a uverejniť.

Attila Nagy, šéfredaktor Dunajskostredského hlásnika a  dunaszerdahelyi.sk zas zoznámil s podrobnosťami chystanej stránky  na dunaszerdahelyi.sk, ktorá má za cieľ prinášať a zverejňovať informácie pôsobivejšie a jednoduchšie, a zároveň by poslúžila ako základ pre Dunajskostredský mestský kalendár podujatí. Poznamenal, že toto je prvé takéto stretnutie, ale budú nasledovať ďalšie, v blízkej budúcnosti by sa chceli stretnúť s predstaviteľmi inštitúcií a spoločenstiev pôsobiacich v oblasti kultúry, vzdelávania a iných sfér spoločenského života.

V ďalšej časti sa predstavitelia klubov podelili o svoje dojmy. Doterajšiu spoluprácu s mestskými médiami hodnotia pozitívne. Podporujú aj ďalšie rozvojové možnosti, a zrodill sa aj taký nápad, aby v rámci akéhosi športového dňa spoločne predstavili žiakom základných škôl činnosť jednotlivých športových klubov.

Prítomní sa dohodli, že spoločnú synchronizáciu budú naďalej uskutočňovať osobne alebo elektronicky, a samozrejme zapoja aj tých, ktorí sa na štvrtkovom stretnutí pre zaneprázdnenosť nemohli zúčastniť.

Toto ste už čítali?

Cookies