Nachádzate sa tu

Mimoriadna hodina angličtiny na SOŠ

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, október 12 - 14:05 | Vzdelávanie
26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov. Tento deň poukazuje na jazykovú rozmanitosť Európy.
Mimoriadna hodina angličtiny na SOŠ

V dunajskostredskej SOŠ na Szabóa Gyulu 21 každý rok zdôrazňujeme dôležitosť angličtiny, a to nielen na bežných hodinách jazyka, ale aj zavedením jednej mimoriadnej hodiny, so súťažami a interaktívnymi divadelnými hrami, na ktorú si pozveme hosťa z Anglicka či Ameriky.

10. októbra zavítal do dunajskostredskej SOŠ na Szabóa Gyulu 21 konzul Veľvyslanectva USA na Slovensku, Matthew Pierson a jeho kolega, ktorí viedli pre 40 našich žiakov mimoriadnu hodinu angličtiny. Svoju prednášku o svojom živote a práci konzul spestril fotkami, žiakom priblížil aj prácu veľvyslanectva. Informoval ich tiež o vzdelávacích a pracovných príležitostiach v Amerike. Na záver sa medzi prítomnými vyvinul nezáväzný rozhovor. Žiaci boli veľmi aktívni a kládli veľa zaujímavých otázok.

Veľvyslanectvu ďakujeme za to, že každým rokom navštívia našu školu a aj takto upriamia pozornosť žiakov na dôležitosť anglického jazyka.  

Klőr Levente, učiteľ, organizátor (do slovenčiny preložila Soňa Szabadosová)