Back to top

Minister Richard Raši: Mestá a obce budú bezpečnejšie vďaka eurofondovej podpore 20 miliónov eur

Publikované: 9. marec 2024 - 11:09
Vláda aj ministerstvo vnútra sa za ostatné štyri roky otočili bezpečiu v mestách a obciach chrbtom. Samosprávy nemali od štátu podporu na budovanie a rozširovanie kamerových monitorovacích systémov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) teraz s rezortom vnútra spojilo sily a do samospráv na riešenie tohto problému presúva desiatky miliónov eur.
Minister Richard Raši: Mestá a obce budú bezpečnejšie vďaka eurofondovej podpore 20 miliónov eur

Pred voľbami sme sľúbili, že ľuďom prinesieme silný štát. A silný štát znamená bezpečný štát, bezpečné samosprávy, mestá a obce. Preto sme sa na poslednej Rade vlády pre prevenciu kriminality dohodli, že z eurofondov vyčleníme 20 miliónov eur na dve výzvy, ktoré v samosprávach pomôžu zlepšiť bezpečnosť. Bezpečnú samosprávu nevytvorí len posilnenie policajných hliadok v uliciach. Celosvetovo je dokázané, že kriminalitu pomáhajú znižovať práve bezpečnostné kamery,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Kým vláda v rokoch 2018 až 2020 vyčlenila na kamerové systémy financie v objeme 10,8 miliónov eur, pán exminister Mikulec zvládol zvolať Radu vlády pre prevenciu kriminality iba raz, v čase, keď bol v demisii. Rovnako pasívny prístup bol aj za úradníckych ministrov vnútra a tak bezpečie v samosprávach bolo iba na ťarchu starých kamerových systémov a vlastných peňazí miest a obcí. Teraz to však zmeníme. Štát spolu so samosprávou dokáže vytvoriť bezpečné prostredie pre svojich občanov. Dôkazom toho je aj vyčlenených 20 miliónov eur, ktoré pôjdu do samospráv na zabezpečenie kamerových systémov, ktoré v mestách a obciach pri zlepšení bezpečnosti pomôžu,“

- vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

V novom programovom období pripravuje MIRRI SR z Programu Slovensko dve výzvy v rámci opatrení „Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov“ a „Podpora budovania inteligentných miest a regiónov“, prostredníctvom nástroja integrovaných územných investícií. O konkrétnej podobe projektov teda rozhodne územie na základe svojich potrieb. „Držíme sa tak toho, čo sme sľúbili a čo prízvukujeme stále dookola – peniaze z eurofondov presúvame do regiónov a výzvy nastavujeme za účasti partnerov zo samospráv,“ povedal minister Richard Raši.

V rámci investícií do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov bude k dispozícii celková alokácia 3,8 miliónov eur (pre najmenej rozvinuté oblasti) zameraná okrem iného aj na aktivity v oblasti prevencie kriminality ako kamerové systémy či inštalácia nových svetelných bodov verejného osvetlenia. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je do konca tohto polroka.

Výzva v objeme 16,25 miliónov eur (pre územie celého Slovenska) je plánovaná v rámci podpory budovania inteligentných miest a regiónov. Táto alokácia bude k dispozícii okrem iného aj na zavádzanie inovatívnych služieb, analytických nástrojov a aplikácií pre zvyšovanie bezpečnosti a odolnosti obcí, miest a regiónov. Pôjde teda o podporu komplementárnych aktivít a riešení pre kamerové systémy už implementované alebo plánované, napríklad prostredníctvom zberu a analýzy dát či nasadenia umelej inteligencie na vyhodnocovanie hrozieb. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je tiež v prvom polroku tohto roka.

Podľa prieskumov až 84 % primátorov a starostov konštatuje, že kamerové systémy sa im osvedčili. Momentálne sú inštalované na 43 % kľúčových zón v mestách a obciach, takže umocnenie bezpečia ich rozširovaním je stále možné v ďalších kľúčových lokalitách. Priestor na medziobecnú spoluprácu pri zabezpečovaní verejného poriadku vidí až 69 % komunálnych lídrov. Takéto spoločné komunálne pulty ochrany sú efektívne na prevádzku aj správu. Toto je trend, ktorým budeme pokračovať v budúcnosti, lebo pomôže ľuďom a podporí samotnú prevenciu kriminality,“ doplnil Raši.

Našou snahou je dať dokopy nielen peniaze, ale aj partnerov. Začíname komplexné riešenia, cez ktoré nastavíme každú z výziev. Aj tieto dve, ktorých prípravu sme dnes oznámili, sa budú z hľadiska kritérií a podmienok formovať za aktívnej účasti mestských polícií tak, aby vyhovovali práve samosprávam,“

povedal štátny tajomník MIRRI SR

Okrem spomínaných dvoch pripravovaných výziev MIRRI SR v rámci konceptu bezpečných samospráv pomohlo aj posilnením rómskych hliadok. Je to pomocná ruka nielen pre marginalizované komunity, ale aj majoritné obyvateľstvo. „Spoločne sa nám podarilo nájsť ďalšie peniaze na rómske hliadky, ktoré budú strážiť poriadok v marginalizovaných komunitách. Využijeme na to prostriedky Európskej únie. Výzvu na Miestne občianske a preventívne služby, ktorá bola z Programu Slovensko vyhlásená vlani v júni, sa nám z pôvodných 50 miliónov eur podarilo navýšiť až na takmer 82 miliónov eur. Namiesto 256 obcí, ktoré už získali nenávratný finančný príspevok, sa tak podporí až 424 obcí, miest a mestských častí po celom Slovensku. Vďaka projektu získa prácu vyše 2-tisíc obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít,“ dodal minister Richard Raši.

MIRRI SR

Toto ste už čítali?

Cookies