Back to top

Ministerstvo školstva zlepšuje kvalitu maďarských škôl na Slovensku

Publikované: 24. február 2021 - 13:07
Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Monika Filipová je hrdá na to, že po dlhodobom zanedbávaní témy výučby slovenského jazyka na maďarských školách na Slovensku sa môže intenzívne venovať tejto oblasti, ktorá je pre zvyšovanie kvality národnostných škôl kľúčovou.
Ministerstvo školstva zlepšuje kvalitu maďarských škôl na Slovensku

Ako absolventka základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským z vlastných skúsenosti vie, aký dobrý základ a vzdelanie poskytujú naše národnostné školy pre ďalšie vzdelávanie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a uplatnenie sa na trhu práce. Nesmieme zanedbať udržanie a zvyšovanie kvality výučby na týchto školách, a preto aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády vyvíjajú aktivity smerujúce k lepšej výučbe slovenského jazyka. Pracujemú systematicky, a preto verí, že spoločnými silami sa im teóriu a vynikajúce metodiky podarí pretaviť do praxe.

 Aktivity Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:

 • Expertná pracovná skupina na tvorbu didaktických pomôcok.
 • Koordinačné stretnutia a diskusné fóra.
 • Otvorená komunikačná platforma allamtitkar [at] minedu.sk.
 • Spolupráca s našimi priamo riadenými organizáciami.
 • Súčinnosť so Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku.
 • Podpora inovatívnych projektov.

Kľúčové v tejto téme je:

 • Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov.
 • Príprava budúcich učiteľov.
 • Implementácia záverov národného projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka na maďarských školách.
 • Reflektovať na potreby zmeny kurikula.
 • Rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov.
 • Budovať pozitívny vzťah žiakov s iným materinským jazykom k slovenskému jazyku.

facebook.com/monikafilipovasas

 

Toto ste už čítali?

Cookies