Back to top

Mottom Hornozemského podnikateľského expa bolo Udržať sa nad vodou

Publikované: 1. december 2023 - 13:14

V Dunajskej Strede sa uskutočnilo najväčšie podujatie Zväzu maďarských podnikateľov na Slovensku, Hornozemské podnikateľské expo. Podujatie poskytlo zúčastneným podnikateľom príležitosť predstaviť sa, rozšíriť svoj vzťahový kapitál a prostredníctvom rôznych prezentácií a mentorských programov sa profesionálne rozvíjať. Podnikatelia dostali cenné rady, ako sa udržať nad vodou v zložitej ekonomickej situácii.
 

Cookies