Back to top

Možnosti očkovania v Trnavskom kraji 14. augusta 2021

Publikované: 14. august 2021 - 11:45
Pripravili sme harmonogram očkovania v kraji, ktoré bude prebiehať počas najbližšieho víkendu.
Možnosti očkovania v Trnavskom kraji 14. augusta 2021

KDE VÁS ZAOČKUJEME POČAS NAJBLIŽŠIEHO VÍKENDU?

Sobota 14. augusta 2021

VKOC Piešťany, Kúpeľný ostrov
Čas očkovania: 8:00 – 16:00
Vakcína: Pfizer/BioNTech (od 16 rokov vrátane)

Dunajská Stredaobchodné centrum TESCO
Čas očkovania: 10:00 – 17:00
Vakcína: Janssen – jednodávková (od 18 rokov vrátane)

Senica, obchodné centrum TESCO
Čas očkovania: 10:00 – 17:00
Vakcína: Janssen – jednodávková (od 18 rokov vrátane)

Trnava, obchodné centrum TESCO Veterná
Čas očkovania: 10:00 – 17:00
Vakcína: Janssen – jednodávková (od 18 rokov vrátane)

V uvedenom čase sa môžu dostaviť do VKOC v Piešťanoch aj ľudia na podanie druhej dávky vakcín Pfizer/BioNTech, ktorí sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa potvrdením o prvom očkovaní.

Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj na podanie druhej dávky vakcíny.

Dotazník – Anamnestické otázky pre pacienta: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Dotaznik_Anamnesticke_otazky.pdf
Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/poucenie-a-pisomny-informovany-suhlas-pacienta-o-ockovani.pdf

zdravazupa.sk

Toto ste už čítali?

Cookies