Back to top

MsKS nemá nového riaditeľa

Publikované: 24. september 2019 - 16:05
Na poslednom zasadnutí poslancov bola na programe aj voľba riaditeľov troch mestských ustanovizní, s nástupom od 1. októbra.
MsKS nemá nového riaditeľa

Na post riaditeľa Centra sociálnych služieb sa hlásil iba jeden uchádzač, súčasná riaditeľka Johanna Bíró. Poslanci jej zotrvanie na tejto pozícii odsúhlasili.

Naproti tomu z troch uchádzačov na post riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára odbornou komisiou odporúčaná uchádzačka Tímea Takács dostala 9 hlasov a 11 poslancov sa zdržalo hlasovania, teda nezískala dôveru poslancov. Poverenie doterajšej riaditeľky Ibolye Ildikó je platné do konca septembra, takže vyvstala otázka, kto povedie menovanú ustanovizeň, keďže nový riaditeľ nebol zvolený.

Podľa Ágoty Antal poslanci neboli pripravení na vzniknutú situáciu, kým podľa viceprimátora A. László Szabóa musia postupovať v súlade so zákonom. Väčšina prítomných sa vyjadrila, že svojím rozhodnutím nespochybnili názor odbornej komisie, iba vyslovili svoj názor na danú problematiku. Napokon prijali rozhodnutie, že danú vec posunú právnikom úradu na posúdenie.

Na poste riaditeľa penzióna dôchodcov odobrili jeho doterajšieho riaditeľa, Kálmána Pongrácza.

Toto ste už čítali?

Cookies