Back to top

MŽP eviduje vyše 2 200 ponúk na predaj pozemkov v národných parkoch

Publikované: 21. august 2023 - 11:21
Za prvých 5 týždňov od spustenia výkupu pozemkov v národných parkoch z plánu obnovy a odolnosti navštívilo oficiálnu webovú aplikáciu www.ponukavykupupozemkov.sk vyše 27 tisíc návštevníkov. Registráciou prešlo doposiaľ 1 462 používateľov, ktorí predložili 2 253 ponúk. Vyplýva to z údajov, ktoré predstavilo ministerstvo životného prostredia z aplikácie výkupu pozemkov. Intenzívnejšia je tiež komunikácia správ národných parkov s neštátnymi vlastníkmi.
MŽP eviduje vyše 2 200 ponúk na predaj pozemkov v národných parkoch

Ministerstvo životného prostredia spustilo 12. júla 2023 webovú aplikáciu umožňujúcu predaj pozemkov v národných parkoch do rúk štátu.

„Práve jednotné vlastníctvo pozemkov zo strany štátu umožňuje správam národných parkov efektívnejšie spravovať najvzácnejšiu slovenskú prírodu. Rovnako tak garantuje, že starostlivosť o chránené územie zostane v regiónoch,“

zdôraznil Milan Chrenko, minister životného prostredia.

Ambíciou ministerstva je efektívne využiť financie z plánu obnovy a odolnosti, kde je na výkup pozemkov v národných parkoch vyčlenených takmer 68 mil. eur. Podľa šéfa envirorezortu sa ministerstvo zameriava na aktívnejšie informovanie súkromných vlastníkov pozemkov, ako aj  miestnych obyvateľov z regiónov národných parkov.

„Razíme aktívnu spoluprácu a komunikáciu v regiónoch národných parkov, kde chceme zistiť potenciálny záujem o predaj. Ide o prvú výzvu, mám optimistickú ambíciu, aby sa ponuky na odpredaj priblížili 500 hektárom,“

doplnil Chrenko.

Envirorezort už distribuoval informačné materiály do priľahlých obcí národných parkov, odhadom tak oslovil 100 tisíc domácností. Zrozumiteľné pokyny o adresnejšom informovaní obyvateľov dostali aj riaditelia správ národných parkov.

„Sú to práve správy jednotlivých národných parkov a ich špecialisti, ktorí najlepšie poznajú miestne pomery, preto sa na nich môžu potenciálni záujemcovia obrátiť s ponukou na predaj pozemkov v národných parkoch,

podčiarkla Katarína Butkovská, štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia. 

Samotný predaj je dobrovoľný, uskutoční sa až po schválení ponuky a následnom podpise zmluvy s vlastníkom. V priebehu septembra 2023 sa začne s vyhodnocovaním ponúk, ktoré potrvá v priebehu septembra a októbra. Rozhodovať bude komisia zložená z predstaviteľov ministerstva životného prostredia a Útvaru hodnoty za peniaze. Všetky informácie, vrátane videonávodu ako prihlásiť pozemky k výkupu, sú na webe www.ponukavykupupozemkov.sk.  

Ministerstvo životného prostredia považuje fungujúce národné parky so zonáciou za kľúčový pilier pre udržateľný rozvoj celého regiónu. Podčiarkujú to skúsenosti ako zo Slovenska, tak z okolitých krajín. Príkladom môže byť Národný park Slovenský raj, ktorý stal sa súčasťou oblastnej organizácie cestovného ruchu a predstavuje atraktívnu turistickú destináciu aj pre zahraničných turistov. Ako posledný prešiel zonáciou Národný park Muránska planina, kde sa aktuálne obsadzujú nové pracovné miesta s pridanou hodnotou.

Zo zahraničia tvorí príklad pozitívnych dopadov Národný park Šumava. Podľa štúdie socioekonomických prínosov, park priniesol priame efekty pre región v hodnote takmer 32 mil. eur za poskytovanie turistických produktov a služieb v odvetví ubytovania, stravovania, dopravy, maloobchodu a ďalších.

Ministerstvo životného prostredia SR

Toto ste už čítali?

Cookies