Back to top

Na burze informácií pre voľbu povolania sa predstavilo 44 škôl

Publikované: 27. október 2023 - 13:17

Burza informácií pre voľbu povolania sa aj tento rok konala v Spojenej škole na Námestí sv. Štefana. Na podujatí sa predstavilo 44 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavskej župy. Vzdelávacie inštitúcie týmto spôsobom pomáhajú absolventom základných škôl získať detailnejší prehľad o ďalších možnostiach a uľahčiť im rozhodovanie o ďalšom štúdiu. Podujatie sa uskutočnilo vďaka spolupráci Trnavského samosprávneho kraja a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede.
 

Cookies