Back to top

Na radnici boli ocenení úspešní žiaci základných škôl

Publikované: 30. jún 2023 - 11:16

Dňa 26. júna boli na radnici ocenení žiaci, ktorí v školskom roku 2022/2023 reprezentovali svoje školy výbornými študijnými výsledkami a úspešnou účasťou v súťažiach. Zo základných škôl Gyulu Szabóa, Ármina Vámbéryho a základnej školy na Jilemnického ulici si uznania prevzalo po 7 žiakov a traja žiaci boli ocenení zo ZŠ Zoltána Kodálya, ZŠ Smetanov háj a Základnej umeleckej školy.
 

Cookies