Back to top

Na Slovensku je viac ako 444.500 rozvedených

Publikované: 19. júl 2023 - 12:15
Na Slovensku je viac ako 444.500 (9,7 percenta) rozvedených osôb, čo je najviac v sledovanom období. Väčší podiel rozvedených majú ženy, ktoré sú tiež častejšie ovdovené ako muži. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.
Na Slovensku je viac ako 444.500 rozvedených

"Rozvedené ženy tvorili v roku 2021 10,8 percenta (251.600) a rozvedení muži 8,8 percenta (192.900),"

- priblížila hovorkyňa. Ide o najvýraznejšie rozdiely medzi pohlaviami v histórii.

Až do konca 70. rokov bol podiel rozvedených osôb podľa Stauder zanedbateľný a predstavoval menej ako jedno percento medzi obyvateľmi vo veku 16 rokov a viac. Od začiatku 21. storočia je podiel rozvedených vyšší ako podiel ovdovených. Je tak treťou najpočetnejšou skupinou v rámci rodinného stavu.

Najvyššie zastúpenie mali ovdovené ženy v roku 1921 v dôsledku najmä vojnových strát. Tvorili 17 percent (179.600), pričom ovdovení muži 4,6 percenta (44.800). V nasledujúcom období prišlo k poklesu.

 "Vplyvom zlepšovania sa úmrtnostných pomerov najmä u mužov sa podiel ovdovených postupne znižoval až na hodnotu 8,4 percenta (383.600) v roku 2021,"

uzavrela.

ma7.sk/TASR

Toto ste už čítali?

Cookies