Back to top

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva chýbali poslanci

Publikované: 19. október 2018 - 16:22
V utorok popoludní pred začiatkom zasadnutia mestského zastupiteľstva 6 poslancov informovalo v rámci impromptu predstaviteľov médií o tom, prečo sa nezúčastnia na poslednom pléne pred voľbami.

Ravasz Marián (Híd-Most) uviedol, že celkovo 10 poslancov nesúhlasilo s konaním dnešného zasadnutia, lebo na jeho programe figuruje len jeden bod (podľa ich názoru by to nemalo podľa platných právnych predpisov byť možné, keďže ide o riadne zasadnutie), takže by nebola možnosť interpelácií a vyjadrenia názoru. Predstaviteľ strany Most-Híd vyzdvihol, že by mali čo komentovať, mimo iného aj nedostatky v obstarávaní spomenutých už na predchádzajúcom zasadnutí, ale hoci aj o plánovanom vytvorení maloblahovského parku voľného času, ktorý by podľa Ravasza nedával sanitkám a hasičským autám možnosť bezpečného prístupu k nemu.

Jerábik Gabriella sa pripojila k názoru Ravasza, ona vyzdvihla to, že sa viacero rodičov sťažovalo na to, že minulú stredu boli už o jednej prepustené deti zo škôlok kvôli oslave ročného výročia Centra služieb škole, ktoré sa začalo o 15.h. Podľa poslankyne by sa nemalo oslavovať a robiť kampaň z prevádzky Centra.

Nezávislý poslanec Sebők Pál zas poukázal na to, že by primátor mal vziať na vedomie, že už je obdobie kampane, a preto by Hájos Zoltán nemal mestské výsledky využiť na tieto ciele. Chceli by, aby všetci kandidáti na primátora vychádzaloi z rovnakej úrovne, aby mohli voliči slobodne rozhodnúť o tom, komu zveria vedenie mesta na ďalšie 4 roky.

Ravasz ďalej ešte avizoval predstaviteľom médií, že im rád poskytne tie veci, o ktorých by bol býval hovoril, ale tak sa mu zdá, že zasadnutie je zo strany primátora len o predstavení vlastných výsledkov, hoci majú vedomosť aj o tom, čo sa nepodarilo.

Hájos Zoltán potom vyjadril svoju ľútosť nad chýbajúcimi poslancami, odmietol, že by bola jeho správa o uplynulých 4 rokoch kampaňou, lebo aj teraz aj predtým považuje dosiahnuté výsledky za spoločné. "Spoločne na základe rozhodnutí, so zamestnancami mestského úradu. Dúfam, že občania hodnotia zmeny pozitívne, verím, že pozitívne zmenili kvalitu života Dunajskostredčanov." – uviedol primátor.

Frakcia SMK vydala v súvislosti s neúčasťou poslancov vyhlásenie, ktoré okrem iného obsahuje to, že: "Skupina mestských poslancov SMK s ľútosťou berie na vedomie, že sa nezávislí poslanci a poslanci za stranu Most-Híd nezúčastnili  na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období, na ktorom sa primátor mesta poďakoval poslancom, vedúcim mestských inštitúcií za ich obetavú prácu v rokoch 2014 až 2018. Popri tom štatistickými údajmi pripomenul uplynulé štyri roky, ktoré po predchádzajúcom uťahovaní si opaskov priniesli vďaka oživeniu hospodárstva  pozitívne výsledky. Toto by sme mohli považovať aj za spoločný úspech poslancov mesta, ak by si to aj  chýbajúci poslanci tak mysleli.  Oni však obvinili  primátora, že robí kampaň, pričom práve oni zvolili nie práve elegantnú formu kampane. (…) V súvislosti s dnešným zasadnutím je trochu zvláštna, ale potešujúca jedna čerstvá informácia, ktorá sa len dnes zrodila. Transparency International Slovensko zverejnila zoznam sto najväčších miest v súvislosti s otvorenosťou a transparentnosťou. Kým Dunajská Streda obsadila v roku 2012 len 78. miesto, v roku 2014 zas 74., v tomto roku – na konci volebného obdobia – bola na základe nezávislého hodnotenia na 29. mieste. Samozrejme, ešte vždy je kam sa vyvíjať, ale vzhľadom na to, že táto téma bola predmetom predchádzajúcich argumentácií, čestné by bolo hovoriť aj o pozitívnych zmenách. Členom mestského zastupiteľstva, ktorí ho budú tvoriť po novembrových voľbách, prajeme, aby tento vývoj pokračoval, lebo slúži v prospech občanov" – stojí vo vyhlásení.

Mestské zastupiteľstvo sa príchodom Hodosyho Szabolcsa stalo uznášaniaschopným, po modifikácii programu by boli bývali mali aj neprítomní poslanci možnosť na  interpelácie a diskusiu. Na zasadnutí odznela správa primátora o uplynulých štyroch rokoch, potom zasadnutie a uplynulé volebné obdobie uzavrel slávnostný prípitok.  

Ravasz Marián po zasadnutí zastupiteľstva informoval účastníkov a zástupcov médií, že vzhľadom na predpisy sa podľa jeho názoru 16. októbra v Dunajskej Strede zasadnutie mestského zastupiteľstva nekonalo,  vzhľadom na to, že od jeho začiatku nebolo do 30 minút prítomných viac ako polovica poslancov, čiže13. Žiadal predstaviteľov médií a poslancov, aby brali tento fakt do úvahy  a nekonali protikladne.

Cookies