Nachádzate sa tu

Nadišiel čas očakávania

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, december 2 - 13:00 | Správy
V nedeľu v skorých večerných hodinách sa rozhorel plameň prvej sviečky na mestskom venci, začal sa advent.
Nadišiel čas očakávania

Pri príležitosti slávnostného zapálenia sviečky prítomných privítala Éva Bíró, menovite predstavených mesta, viceprimátorov Lászlóa A. Szabóa a Attilu Karaffu, vyslancov historických cirkví a nedávno menovanú predstaviteľku študentov Bianku Bokros. Na začiatku adventu, očakávajúc najkrajšie sviatky roka, o príhovor požiadala Lászlóa Gútayho, predsedu komisie pre vzdelávanie a kultúru. 

 „Opäť sme sa zišli tu, pri pekne vyzdobenom adventnom venci mesta, aby sme sa spoločne naladili a prichystali na Vianoce. Pritom si uvedomujeme, ako rýchlo ten čas letí“ - povedal na úvod László Gútay. Podľa jeho slov sme dospeli do obdobia očakávania, radosti, príprav, kedy je daná možnosť silného prežívania  súdržnosti s rodinou, užším i širším spoločenstvom. Kým v minulosti advent bol časom pokoja, očakávania, dnes, žiaľ, vďaka mnohým povinnostiam, len ťažko nachádzame čas na to, čo je najdôležitejšie, tráviť viac času s rodinou. Ale ak budeme chcieť, nájdeme si čas, ako napríklad nedeľné slávnostné zapaľovanie sviečok, veď takéto a podobné príležitosti sú šíriteľmi pokoja a mieru – povedal vo svojom slávnostnom príhovore László Gútay. Zároveň slávnostne otvoril vianočné trhy a prítomných pozval, aby ich navštívili.

Už sa stalo tradíciou, že adventný veniec požehnajú a vysvätia predstavitelia historických cirkví. Prvá sa so svojimi myšlienkami s prítomnými podelila Szilvia Virág, predstaviteľka reformovanej cirkvi, veniec potom požehnal a vysvätil László Szakál, dekan katolíckej cirkvi, napokon prítomných oslovil Jozef Horňák, predstaviteľ evanjelickej cirkvi. 

Po odznení  príhovorov Éva Bíró požiadala Lászlóa Gútayho a Bianku Bokros, aby spoločne zapálili prvú sviečku na adventnom venci Dunajskej Stredy.

Slávnostný ráz zapaľovania sviečky ešte znásobilo vystúpenie „Vox Camerata Kórus“-u, z pódia vianočných trhov prítomných zabával Feri Valaskó.

Pozriete si aj našu Obrazovú galériu.

Text a foto: Vince Rózsár