Back to top

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť dunajskostredskej nemocnice získala ocenenie Biele srdce

Publikované: 25. máj 2023 - 12:34
Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda Henrieta Földosová získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.
Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť dunajskostredskej nemocnice získala ocenenie Biele srdce

Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Jeho tvar je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba zas symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

Henrieta Földosová sa aktívne podieľa na výchove novej generácie budúcich sestier. K práci v ošetrovateľstve priviedla mnohé absolventky a dokázala v nich vzbudiť záujem o túto profesiu. Všetky svoje vedomosti a skúsenosti sa snaží odovzdávať aj ďalším generáciám.

Vo svojej práci je temperamentná, energická a flexibilná. Má silný zmysel pre vytrvalosť, trpezlivosť a precíznosť, dokáže si stanoviť jasné ciele a pracovať na nich bez ohľadu na prekážky. Práca je pre ňu srdcovou záležitosťou a venuje jej aj veľa zo svojho voľného času.

Námestníčka Henrieta Földosová sa riadi mottom:

„Vytrvalosť a odhodlanosť hýbu svetom. Myslieť si, že ostatní urobia všetko za Vás,  je priama cesta k neúspechu.“

Z dunajskostredskej nemocnice ocenili Bielym srdcom in memoriam aj sestru oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti Katarínu Pusztaiovú.

ProCare a Svet zdravia

Toto ste už čítali?

Cookies