Back to top

Naším cieľom je rozširovať možnosti športovania

Publikované: 16. september 2022 - 10:53
Športoviská v Dunajskej Strede sa v posledných rokoch postupne obnovujú – najčerstvejším príkladom takejto obnovy je veľkolepá revitalizácia mestského parku oddychu. V tejto súvislosti sme sa pýtali primátora JUDr. Zoltána Hájosa.
Naším cieľom je rozširovať možnosti športovania

Hovorili sme o tom už viackrát, ale považujem za mimoriadne dôležité zdôrazniť, že vedeniu nášho mesta záleží na zdraví obyvateľov. Snažíme sa preto zabezpečiť športové možnosti pre mladú generáciu , ako aj neustále rozvíjať s tým súvisiacu infraštruktúru a podľa potreby obnovovať naše športoviská.

Mnohí vedia, že v prvom kole sme zmodernizovali bežecké pásy na dvoroch základných škôl, staré škvárové trate dostali nové, gumové kryty. Revitalizácia bežeckých tratí mala veľký úspech; navyše, počas pandémie koronavírusu ich využívali aj mnohí obyvatelia. Tu by som poznamenal, že dvory základných škôl a tamojšie priestory nevyužívajú len školáci, ale mimo vyučovania sú prístupné aj širokej verejnosti.

Nastal čas nahradiť kryty športovísk, ktoré mali doteraz väčšinou asfaltový povrch, gumovým. V tomto smere sme prihliadali predovšetkým na to, čo škola potrebuje, o ktoré športy je v tej-ktorej inštitúcii záujem. Napríklad na Základnej škole Gyulu Szabóa využívajú športovisko mladé hádzanárky, takže tamojšie hádzanárske ihrisko dostalo nový povrch. Aby však mohli trénovať aj najmenší, po šírke sme vytvorili k existujúcemu dva menšie ihriská, takže sa tým rozšírili možnosti na tréning. Samozrejme, tieto ihriská sa dajú využiť nielen na hádzanú, ale napríklad aj na futbal. Či už na hodinách telesnej výchovy, na popoludňajších krúžkoch, alebo verejnosťou mimo vyučovania.

Iný prípad bol v Základnej škole na Jilemnického ulici, kde sme sa snažili sústrediť na viacero športov. Chceli sme ponúknuť možnosti hrania hádzanej, volejbalu, futbalu pre školákov a, samozrejme, aj pre širokú verejnosť. Tu sa existujúci betónový povrch vymenil za gumový, staré bránky boli nahradené novými, dokonca sme ich obohnali sieťou na zachytávanie lôpt, aby tieto nemohli preletieť na susedné pozemky.

Pevne verím, že obnovené, moderné športoviská budú motivovať stále viac ľudí k tomu, aby ich využívali vo svojom voľnom čase a mám radosť z toho, že školáci teraz majú ešte väčší priestor na šport.

K ďalším realizáciám a plánom patrí aj to, že na základných školách Zoltána Kodálya a na Smetanovom háji chceme vybudovať hádzanárske, resp. futbalové ihrisko s podobným gumovým povrchom.

Snažíme sa teda všade vytvárať infraštruktúru tak, aby z nej mali osoh hlavne deti a mládež, ale taktiež všetci obyvatelia Dunajskej Stredy, ktorí sa chcú o svoje zdravie vedome starať.

Čo sa týka mestského parku oddychu, aj tu nastali veľké zmeny. Už vo veľmi blízkej budúcnosti nás čaká Žitnoostrovský jarmok, ktorý sa bude konať v revitalizovanom prostredí – zmena, ktorá bola už veľmi potrebná a verím, že sa osvedčí ako užitočná a osožná.

V parku voľného času a oddychu, ako si obyvatelia mohli všimnúť, prebehla kompletná obnova. Už tam stojí úplne nové, moderné basketbalové ihrisko s gumovým povrchom a s novými košmi a doskami. Vedľa neho sa rozprestierajú menšie ihriská s umelou trávou a teqballové stoly. Aj toto sú užitočné novinky, ktoré môžu využiť aj mladí ľudia. Samozrejme sme mysleli aj na skateboardistov, keďže vynovená bude aj skateboardová dráha, ktorú využívajú. Vonkajší fitnes priestor pri ihriskách sa tiež rozšíril o nové prvky a zdá sa, že tieto majú u verejnosti veľmi pozitívnu odozvu. Ak si chcete poriadne precvičiť telo a udržať si kondíciu, poďte si ich vyskúšať. Verím, že z rozšírených a skvalitnených možností športovania v našom meste budú ťažiť všetci.

Na adresu finančnej stránky treba povedať, že jednotlivé športoviská vyjdú aj na viac ako 100 000 eur, čo nepochybne nie je málo; zároveň však verím tomu, že pri šetrnom zaobchádzaní žiakmi aj verejnosťou nám poslúžia dlhé roky

Za garážami Na sídlisku východ sme vytvorili úplne nové multifunkčné športové ihrisko, o ktorom som presvedčený, že poteší tamojších obyvateľov a dúfam, že popri deťoch aj dospelí vďaka nemu získajú priestor na užitočné trávenie voľného času.

Na inom mieste, kde sme areál rozšírili o parkovisko, pretože bol po ňom veľký dopyt zo strany obyvateľov, máme v pláne vytvoriť aj multifunkčné športové ihrisko.

Dúfam a verím, že popri starostlivosti o zdravie je spoločným záujmom nás všetkých aj podpora športu a pohybu. Vedenie nášho mesta sa preto neustále snaží vytvárať priestory a možnosti na športovanie a rozširovať infraštruktúru.

Toto ste už čítali?

Cookies