Back to top

Návrhy na ocenenia zdravotných sestier

Publikované: 12. apríl 2016 - 8:44
Medzinárodný deň zdravotných sestier svet oslavuje 12. mája. Na tento deň pripravilo Občianske združenie Spoločne pre zajtrajšok v spolupráci s poslancami Trnavského samosprávneho kraja v našom regióne slávnostný večer.

Slávnostný večer sa uskutoční v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede o 19.00 hodine. Pri tejto príležitosti bude ocenených 10 vynikajúcich zdravotných sestier pracujúcich vo svojom obore. Šesť z nich, ktoré sú zamestnankyňami dunajskostredskej nemocnice, navrhne regionálna komora zdravotných sestier, ďalšie dve Mestský úrad v Dunajskej Strede spomedzi tých, ktoré pracujú v mestských zariadeniach. Okrem toho na dve zdravotné sestry, ktoré pracujú v súkromných zdravotných ambulanciách, môžu dať svoje návrhy obyvatelia.

Organizačný výbor žiada obyvateľov regiónu, aby svoje návrhy na ocenenie sestier pracujúcich v súkromnom sektore podávali listom alebo emailom, v ktorom uvedú celé meno navrhnutej zdravotnej sestry a aj ambulanciu, v ktorej pracuje.

 Návrhy možno podávať do 6. mája 2016 listom na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, (obálku treba označiť nápisom Medzinárodný deň zdravotných sestier), alebo elektronicky na emailovú adresu: primator [at] dunstreda.eu

(dunstreda.sk)

Toto ste už čítali?

Cookies