Nachádzate sa tu

Nové knihy v knižnici vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, november 9 - 06:45 | Kultúra
Trnavský samosprávny kraj sa rozhodol finančne podporiť odvetvia kultúry a umenia, ktoré utrpeli straty následkom protipandemických opatrení. Podporu vo výške 2 500 eur získali aj knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, medzi nimi aj Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede.
Nové knihy v knižnici vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja

Túto sumu mohla knižnica využiť na nákup literatúry, pričom mala uprednostniť menšie slovenské vydavateľstvá. Z tejto sumy sa knižnici nakúpilo nakúpiť viac ako 300 kníh rôzneho druhu i zamerania a zároveň tým podporila 16 vydavateľstiev. Knihy sú už spracované, pripravené na vypožičiavanie a čakajú na svojich čitateľov.

Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede