Back to top

O koľko eur sa zvýšia dôchodky? Starobné o pevnú sumu, ale aj percentuálne

Publikované: 9. november 2020 - 14:55
Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 9,40 eura a predčasné starobné dôchodky minimálne o 9,10 eura. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.
O koľko eur sa zvýšia dôchodky? Starobné o pevnú sumu, ale aj percentuálne

Rozhoduje výška dôchodku

Starobné penzie vyššie ako 361,50 eura a predčasné starobné dôchodky nad 350 eur však stúpnu percentuálne, a to o 2,6 %.

Invalidné penzie s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % pôjdu nahor najmenej o 7,80 eura. Ak tento druh dôchodku bude vyšší ako 300 eur, zvýši sa o 2,6 %.

Invalidné dôchodky pri miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pod 70 % vzrastú aspoň o 4,40 eura, o 2,6 % sa zvýšia v prípade, ak presiahnu 169,20 eura.

O zvýšenie dôchodku netreba žiadať

Vdovské a vdovecké dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia najmenej o 6 eur. Ak však tieto penzie budú vyššie ako 230,70 eura, stúpnu o 2,6 %. Sirotské dôchodky majú garantované zvýšenie aspoň o 2,80 eura. O 2,6 % pôjdu nahor vtedy, ak presiahnu 107,60 eura.

O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú zo Sociálnej poisťovne písomné rozhodnutie. „Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021,“ uviedla Sociálna poisťovňa.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2021

Dôchodok vyplácaný v plnej sume Zvýšenie najmenej o Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice Zvýšenie najmenej o
starobný 9,40 eura starobný 2,90 eura
predčasný starobný 9,10 eura predčasný starobný 3,30 eura
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,80 eura invalidný s mierou poklesu nad 70 % 3,00 eura
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,40 eura invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,90 eura
vdovský a vdovecký 6,00 eura vdovský a vdovecký 2,60 eura
sirotský 2,80 eura sirotský 1,40 eura

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Cookies