Back to top

O triedení odpadu

Publikované: 6. október 2021 - 10:35
Budúci týždeň, vo štvrtok, 14. októbra bude prebiehať zber umelohmotného odpadu od rodinných domov v meste.
O triedení odpadu

V súvislosti s tým si pripomeňme, čo kam odkladáme pri triedení.

Umelohmotný odpad, plechovky, kartóny z nealko nápojov:

  • umelohmotné obaly z potravín – pokrčené alebo preložené, mikroténové sáčky, baliaca fólia, polyesterové balenie, balenie z pracích prostriedkov, umelohmotné balenie z kozmetických a chemických prípravkov
  • plechovky, konzervy, alufólie
  • obaly z mliečnych a iných nápojových výrobkov

Ak je to možné, treba oddeliť umelohmotný a plechový obal (napr. z obalu od jogurtu odstrániť pokrievku).

Papierový odpad:

  • kancelársky papier, knihy, zošity
  • baliaci papier, kartóny, škatule
  • noviny, časopisy, farebný baliaci papier.

Zviazané balíky NESMÚ obsahovať: obaly od nápojov (tetrapak), papier znečistený masťou či olejom, papier obalený fóliou.

Sklený odpad:

  • nevratné obaly – od alko- a nealkoholických nápojov, sklo, sklené nádoby, okenné sklo, sklené výplne dvier (väčšie množstvo je možné umiestniť v zbernom dvore na Bratislavskej ceste), sklené črepy

Nezabudnite!

Na ďalšie využitie možno použiť iba triedený odpad. Preto trieďte odpad, oplatí sa.

Za odvoz správne triedeného odpadu totiž neplatia obyvatelia, jeho odvoz financujú výrobcovia podľa OZV ENVI – PAK.

Toto ste už čítali?