Back to top

O voľbu poštou zo zahraničia možno požiadať už len do 9. augusta

Publikované: 1. august 2023 - 10:20
O voľbu poštou v predčasných septembrových parlamentných voľbách možno požiadať už len do 9. augusta. Občania žijúci v zahraničí o ňu môžu požiadať elektronicky alebo listom. Ministerstvo vnútra (MV) SR apeluje na voličov, aby si registráciu nenechávali na posledný termín.
O voľbu poštou zo zahraničia možno požiadať už len do 9. augusta

Elektronicky môžu voliči požiadať o voľbu poštou prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na stránke ministerstva na https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/. Listom treba žiadosť posielať na adresu: Ministerstvo vnútra SR, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC. Vzor žiadosti je rovnako zverejnený na webe rezortu.

V žiadosti treba uviesť adresu v zahraničí, na ktorú voličovi rezort zašle volebné materiály (obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania).

Pokiaľ volič požiadal elektronicky, od MV dostane obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV a vytlačiť sám. Ak požiadal o voľbu poštou písomne, poštou mu prídu okrem obálok aj hlasovacie lístky.

Ak sú údaje na hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, volič si má vytlačiť obe, pokiaľ možno obojstranne. Ak takú možnosť nemá, oba listy hlasovacieho lístka treba pevne spojiť.

Ministerstvo upozornilo, že ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je neplatný. Prednostný hlas zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta možno dať najviac štyrom osobám.

Následne má volič vložiť hlasovací lístok do obálky na hlasovanie s pečiatkou ministerstva a tú do návratovej obálky označenej heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL". Návratnú obálku s hlasovacím lístkom treba zaslať tak, aby bola doručená do podateľne rezortu najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h.

"Pri elektronickej žiadosti môže volič sledovať základné informácie o priebehu doručovania zásielky v informačnom systéme pre voľbu poštou po prihlásení,"

- uviedlo ministerstvo. Podrobnejšie informácie nájdu voliči na webe Slovenskej pošty https://tandt.posta.sk/ po zadaní čísla zásielky (podacieho čísla), ktoré bolo voličovi doručené v notifikačnom emaile.

Volič môže požiadať aj o opakované doručenie materiálov na hlasovanie v prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vrátila ako nedoručená. Rezort o tom voliča informuje mailom. Registráciu pre voľbu poštou možno zrušiť, len ak bola zásielka s materiálmi na hlasovanie ministerstvu vrátená ako nedoručená. Aj o tom voliča informujú mailom.

Volič môže hlasovať vo voľbách do Národnej rady SR mimo územia Slovenska, ak nemá trvalý pobyt na Slovensku, ale aj ak ho má, no v čase volieb bude v zahraničí.

Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.

(TASR/Felvidék.ma)

Toto ste už čítali?

Cookies