Back to top

Ocenení darcovia krvi zachránili tisíce životov

Publikované: 4. december 2022 - 12:42
Darcovia krvi ocenení vo štvrtok v MsKS Benedeka Csaplára darovali viac ako tisíc päťsto litra krvi a zachránili tak životy viac ako desaťtisíc ľuďom!
Ocenení darcovia krvi zachránili tisíce životov

Na slávnostnom odovzdávaní uznaní darcom krvi organizovanom Slovenským Červeným krížom pozdravila prítomných, ocenených a hostí moderátorka Edita Tilajčíková. Zdôraznila, že pri tejto slávnosti vzdávame úctu tým, ktorí už dlhší čas osobným príkladom dokazujú, že humánne, nezištné skutky a láska k blížnemu stále existujú.

„Tento vysoko humánny čin vytvára možnosť poskytnúť nenahraditeľný liek, darcovi neublíži a príjemcovi môže zachrániť život,“ povedala hostiteľka galavečera a následne dodala:

„Všetci darcovia, ktorí budú dnes ocenení, spolu darovali 1687 litrov krvi a zachránili spolu 11 247 ľudských životov: to je polovica Mesta Dunajská Streda!!“

Riaditeľka nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda Sylvia Bock vo svojom príhovore zdôraznila, aké je to výnimočné, čo darcovia krvi robia a akí sú oni sami výnimoční ľudia, keďže svoju krv dávajú väčšinou cudzím ľuďom. Vyjadrila potešenie z toho, že ochota darovať krv je na Žitnom ostrove taká vysoká. Poznamenala, že nedávna rekonštrukcia transfúzneho oddelenia nemocnice prispela k tomu, že väčšina lokálne darovanej krvi slúži obyvateľom regiónu a môže pomôcť pacientom nemocnice.

Lekárka transfúzneho oddelenia MUDr Anita Kiššová poďakovala darcom krvi za nezištnú pomoc, za ktorú nečakajú odmenu.

"Je to dar, ktorý dáva život a darcovia krvi prejavujú solidaritu s tými, ktorí krv potrebujú," zdôraznila.

Na pódiu vyslovil osobné poďakovanie bývalý starosta obce Baloň Frigyes Matus, ktorý bol sám dlhé roky aktívnym darcom krvi. Všetkým darcom krvi dojato poďakoval za ich nezištnosť, ako povedal: „To, že teraz môžem stáť na tomto javisku, je aj vďaka vám“. Pred niekoľkými mesiacmi, keď ho s vážnymi zdravotnými problémami prijali do nemocnice v Dunajskej Strede, mu na pomoc prišlo viac ako 120 darcov krvi a darovalo mu krv, čím mu „dali šancu ďalej žiť“.

„Ako starosta som hovorieval, že ľuďom treba pomáhať vtedy, keď to potrebujú, a nie vtedy, keď máme čas – vy ste príkladom toho, aká je to pravda!“ povedal s vďačnosťou v hlase a poďakoval zamestnancom nemocnice, ale najmä darcom krvi za ich humánny prístup.

Krásnymi piesňami prítomných na pódiu pozdravili Janka Kosár Józsa a Szabolcs Kosár a potom sa prítomným prihovoril Tibor Misányik MUDr, predseda Územného spolku SČK Dunajská Streda.

„Vždy sa teším na tento deň, keď sa stretneme, pretože neexistuje povznášajúcejší pocit ako stretnutie s vami. Je to veľká radosť, keď vidím, že každý rok toľko ľudí pochopí potrebu pomáhať druhým“, povedal predseda územného spolku a následne poďakoval darcom krvi za nezištnú pomoc a záchranu mnohých životov.

Poďakovanie za humánny čin vyjadril aj MUDr. Peter Štuller, podpredseda Územného spolku SČK Dunajská Streda. „Vždy mi vyráža dych, keď počujem, koľko ľudí pomáha a koľko krvi darujete – slovo „ďakujem“ na vyjadrenie môjho uznania nestačí.

Som rád, že na pódiu pred nami stáli dvaja umelci, ktorí aj za nás povedali „ďakujem“.

Z celého srdca vám ďakujem za to, čo robíte, a ďakujem aj organizátorom, že rok čo rok organizujú tieto stretnutia,“ povedal doktor Štuller.

       

Po pozdravoch nasledovalo odovzdanie plakiet profesora MUDr. Jana Janského. Tento rok Červený kríž rozdal 18 bronzových, 42 strieborných, 32 zlatých a 7 diamantových Janského plakiet. Darcovia krvi z každej obce okrem plakety dostali aj darček od primátora/starostu alebo zástupcu samosprávy svojej obce, rovnako ako darcovia krvi z Dunajskej Stredy, ktorí boli odmenení spolu 12 bronzovými, 7 striebornými a 3 zlatými plaketami, si prevzali darček od primátora JUDr. Zoltána Hájosa.

Bronzová plaketa profesora MUDr. Jana Janského (po 10 odberoch krvi):

 • Dominik Slíž
 • Tibor Semsei
 • Tatiana Galková
 • Vladimír Košík
 • Tomáš Hantos
 • Karol Puha
 • Ing. Erik Mayer
 • Ladislav Tarič
 • Michal Antal
 • Ladislav Veréb
 • Janette Szalaiová
 • Kristina Bernáth

Strieborná plaketa profesora MUDr. Jana Janského (po 20 odberoch krvi):

 • Hedviga Nagyová
 • Lívia Nagyová
 • Martina Soták
 • Rozália Vörösová
 • Mgr. Gabriel Tóth
 • Bc. Zsolt Magyarics
 • Žaneta Radimáková

Zlatá plaketa profesora MUDr. Jana Janského (po 40 odberoch krvi):

 • Jozef Fojtík
 • Ladislav Vontszemű
 • Ladislav Vígh

Štvrtkový galavečer bol výnimočný, pretože na ňom udelili aj najvyššie uznanie Slovenského červeného kríža: medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického, ktorú si mohol prevziať Ladislav Zemes z Jurovej za stonásobné darovanie krvi.

Po odmenení darcov krvi sa odovzdali vyznamenania II. stupňa – „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť“. Vyznamenanie odovzdali Jaroslave Czinegeovej z Veľkého Medera za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu a za nezištnú pomoc pri plnení úloh SČK za mesto Dunajská Streda Júlia Bubniaková, László A. Szabó a Attila Karaffa.

Po odovzdaní cien vďaku vyjadrila aj generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová Kesegová. „Okrem darcov krvi si myslím, že by sme sa mali poďakovať aj rodinám za to, že vás podporujú v tejto nezištnej činnosti. Pripájam sa k doktorovi Štullerovi, aj ja ďakujem organizátorom za to, čo robia. Ďakujem Dagmar Nagyovej za jej neúnavnú prácu, za to, že okolo seba zhromaždila takých úžasných ľudí a za to, ako ich vedie a motivuje,“ povedala generálna sekretárka.

Riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede Dagmar Nagyová Darcom poďakovala darcom krvi ich činnosť, za prijatie pozvania na galavečer a všetkým zaželala pevné zdravie.

Príjemnú atmosféru odovzdávania cien zavŕšil krátky program Mužského speváckeho zboru Cimbora – Pajtáš z Mierova a Blatnej na Ostrove.

Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii.

Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies