Back to top

Ocenili milovníkov fotografovania

Publikované: 10. apríl 2017 - 19:59
V Gallery Nova Žitnoostrovského osvetového strediska sa začala výstava amatérskych fotografií.

Súťaž AMFO 2017 – ktorá je okresnou súťažou určenou fotografom – nie profesionálom, bola spojená s odovzdávaním cien.
Jana Svetlovská, riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska, privítala ocenených, záujemcov a zvlášť pozdravila hostí, konkrétne Kepperta Józsefa, zakladateľa galantského Fotoklubu, jeho súčasného riaditeľa, Györöga Lászlóa – ktorí boli zároveň aj členmi poroty, tiež Karaffu Attilu, vedúceho Komisie Mestského úradu pre kultúru a zahraničné vzťahy. V úvode uviedla, že sa jedná o jubilejný 20. ročník tohto podujatia organizovaného trnavským VÚC, avšak jeho korene sú ešte staršie, v Dunajskej Strede sa výstavy amatérskej fotografie konajú už takmer 40 rokov. Dunajská Streda bola voľakedy strediskom západoslovenských fotografov, sem sa viažu také mená ako Rácz László, voľakedajší zamestnanec Osvetového strediska, alebo aj Szabó Béla z Győru, kto je dnes uznávaným divadelným fotografom.
Členovia poroty nám uviedli, že mali veru ťažkú úlohu, prihlásilo sa totiž mimoriadne veľa kvalitných a obsažných diel. Kritériom pri rozhodovaní nebola v prvom rade technická dokonalosť, ale obsah diela, a bolo z čoho vyberať. Napokon z 90 prác dvadsiatich štyroch prihlásených fotografov sa na výstavné panely dostalo 40, aby očarili publikum. Keppert József vyzdvihol, že fotografovanie je systematická práca vyžadujúca veľa času a prostriedkov a ako ukazuje aj vystený materiál, prinesie to aj ovocie, návštevník si z výstavy odnesie zážitok. Györög László pedig zas svoju reč uzavrel s tým, že o obrazoch sa nemá hovoriť, ale ich pozerať a užívať si dojem.
Riaditeľka predstavila Sándor Renátu, novú pracovníčku Osvetového strediska, ktorá vyhlásila výsledky súťaže.
Otvorenie výstavy spríjemnila hra Zuzany Horváthovej, učiteľky dunajskostredskej ZUŠ, na flautu.

Ocenení:
I. kategória:
Vaszká Olívia

II. kategória:
1. miesto - Tilajcsík Dóra
2. miesto - Katona Kitti
3. miesto - Barczi Tímea

III. kategória:
1. miesto - Nagy Gyula
2. miesto - Kertész László
2. miesto - Vontszemű Gyula
3. miesto - Molnár Gábor
Mimoriadne ocenenie - Puss Tibor
Mimoriadne ocenenie - Puss Rudolf

Fotografie vznikli na otvorení výstavy.

Toto ste už čítali?

Cookies