Back to top

Odborná prax v dunajskostredských mestských médiách

Publikované: 6. august 2021 - 8:57
Perfects a. s., prevádzkovateľ dunajskostredských mestských médií, poriada od septembra odbornú prax pre študentov študujúcich na slovenských a maďarských vysokých školách, odbor médiá, tlač, komunikácia, a bývajú v okrese Dunajská Streda.
Odborná prax v dunajskostredských mestských médiách

Odborná prax bude prebiehať v čase od septembra 2021 do mája 2022 (100 hodín). Po ukončení praxe poslucháč dostane diplom, použiteľný na fakulte. Okrem toho po úspešnom absolvovaní bude mať možnosť prípadnej ďalšej externej spolupráce v daných médiách. Počas absolvovania praxe študent dostane možnosť vyskúšať účinkovanie v Mestskej televízii Dunajská Streda a v redakcii portálu Dunaszerdahelyi.sk pri príprave miestnych aktualít, či v redakčnej práci.

Nami organizovaná odborná prax má tri ciele:

 • poslucháči dostanú možnosť vvyskúšať si teoretické vedomosti v praxi;
 • získať praktické skúsenosti zodpovedajúce ich záujmom prostredníctvom vyhovujúcich, moderných komunikačných prostriedkov;
 • možnosť vytvorenia kontaktov, ktoré budú nápomocné pri ich odbornom raste.

Aj spätná väzba z fakúlt potvrdzuje, že v oblasti mediačnej komunikácie má odborrná prax nezastupiteľnú úlohu. Rýchly rozvoj priemyslu v tejto oblasti núti pracovníkov, aby sústavne držali krok so zmenami na poli technológií, organizačno-kultúrnom, resp. zmenami trhu. Ďalej aj preto, lebo v uplynulých rokoch rast miest vyžadujúcich vyššie vzdelanie v oblasti médií vytvoril na trhu práce veľmi silné konkurenčné prostredie.

Čo ponúkame:

 • kreatívny rast plný výziev,
 • spoluprácu s odborne dobre pripraveným tímom,
 • oboznámenie sa s prácou s modernými technickými prostriedakmi,
 • zaujímavé úlohy zamerané na zbieranie skúseností,
 • možnosť ďalšej, honorovanej spolupráce.

Čo očakávame:

 • aktívny poslucháčsky právny pomer,
 • cieľavedomosť, motiváciu,
 • schopnosť písomne sa vyjadrovať,
 • znalosť maďarského a slovenského jazyka,
 • znalosť dunajskostredského regiónu.

Odborný životopis a motivačný list môžete zasielať do 31. augusta, do 12.00 hodiny na adresu rajkovics [at] perfects.sk. V e-maili ako vec prosíme uviesť: Odborná prax.

Prihlásených záujemcov pozveme začiatkom septembra na pohovor, v prípade epidemických opatrení prebehne pohovor online. O prijatí na odbornú prax rozhodneme na základe výsledkov pohovorov.

Toto ste už čítali?

Cookies