Back to top

Odborné komisie rozhodli o dotáciách

Publikované: 22. február 2019 - 10:07
Odborné komisie popri MSZ rozhodli o rozdelení dotácií. Spýtali sme sa troch členov komisií na ich skúsenosti, z nich Gútay László, predseda komisie pre vzdelávanie a kultúru, na ne odpovedal.
Odborné komisie rozhodli o dotáciách

V tomto roku rozdajú komisie väčšiu sumu. Je kvôli tomu oproti minulým rokom väčší záujem, prišlo viac žiadostí?

Došlé žiadosti boli vo veľkej väčšine hodnotené pozitívne. Komisia hodnotila v prvom rade predmet žiadosti, ďalej to, kto je cieľovou skupinou, koľko ľudí dané podujatie osloví, aké kultúrne hodnoty prináša a aký odkaz má pre najmä mladšiu generáciu. Všímali sme si, ktoré aktivity oslovia čo najširšiu verejnosť.

Zvláštnu pozornosť sme venovali žiadostiam týkajúcim sa témy vzdelávania, keďže tie ovplyvňujú úroveň vzdelávania.

Majú neúspešní žiadatelia nejakú ďalšiu možnosť získať dotáciu z tohoročného mestského rozpočtu?

Treba vedieť, že majú, veď podľa nariadenia 2015/1 môžu získať dotáciu z fondu primátora. O konkrétnych sumách rozhodne nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Toto ste už čítali?

Cookies