Back to top

Odmenení hrdinovia nášho okresu

Publikované: 29. október 2018 - 14:05
Okresná organizácia Slovenského červeného kríža odovzdávala vo štvrtok v Obchodnom a informačnom centre Janského plakety.

Na podujatí boli ňou odmenení darcovia krvi z vďaky za ich nezištné činy. Ako bolo uvedené, zachránili celkovo viac ako 4500 ľudských životov, mimochodom, počet darcov krvi v okrese sa za minulý rok  priblížil tisícke. Bronzové plakety dostali tí darcovia, ktorí darovali krv  10 krát,  striebornú tí, ktorí darovali krv 20 krát.

Zlatá je za 30 darovaní krvi u žien a 40 u mužov. Diamantová u žien 60, u mužov 80. Kňazovického plaketu získali Tarcsi György a Mészáros Tamás, ktorí darovali krv už viac ako sto ráz. Celkovo bolo odmenených 61 osôb a združení, medzi nimi 18 Dunajskostredčanov.

Cenu im odovzdal primátor mesta,  Hájos Zoltán a prednostka Bubniak Júlia. O kultúrny program sa postaral spevácky zbor Búzavirág z Veľkých Dvorníkov.

Zoznam odmenených Dunajskostredčanov:

Bronzová plaketa:

Lukáš Palko, Zsoldos Péter, Pőcz Gábor, Pelikán Linda, Nagy Lívia, Póda Péter, Molnár Ferenc, Orbán Mária

Strieborná plaketa:

Mészáros Tamás, Marta Játziková

Zlatá plaketa:

Nagy Attila, Krastenics Renáta, Mária Červenková, Varga Klaudia

Ďakovný list:

Stredná zdravotnícka škola, Vasmera Terézia, Beáta Hvizdáková, Národná transfúzna služba

Cookies