Back to top

Odovzdali novú administratívnu a skladovú budovu Žitnoostrovského múzea

Publikované: 8. jún 2024 - 14:30
Nová kancelárska a skladová budova Žitnoostrovského múzea bola oficiálne odovzdaná do užívania krajskej inštitúcii dňa 5. júna. Podujatie poctili svojou prítomnosťou v mene Trnavského samosprávneho kraja župan Mgr. Jozef Viskupič a podpredseda župy Mgr. József Berényi, ako aj primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos.
Odovzdali novú administratívnu a skladovú budovu Žitnoostrovského múzea

„Budova, ktorá tu predtým stála, bola z hľadiska požiarnej bezpečnosti nevyhovujúca. Preto sme oslovili vedenie trnavskej župy a vznikol nápad na rekonštrukciu a rozšírenie pôvodnej budovy,“ začal svoj príhovor Mgr. Iván Nagy, riaditeľ Žitnoostrovského múzea.

„Trnavská župa – pán župan, vicežupan, členovia zastupiteľstva, ako aj odbor kultúry porozumeli, že tento krok je nevyhnutný, aby múzeum mohlo naďalej plniť úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona. A stalo sa ! Budova prešla úplnou prestavbou a rekonštrukciou, a to v najťažšom období. Stalo sa tak po období pustošenia covidu v časoch, kedy inflácia dosahovala svoje maximá. Preto musím zdôrazniť: tento úspech považujem za menší zázrak a naša vďaka patrí trnavskej župe,“ dodal riaditeľ múzea.

„Jednou z hlavných činností, ktorým sa múzeá venujú, je uloženie a ochrana zbierok. Predmety, ktoré nie sú vystavené v expozíciách, múzeum uskladňuje v depozitoch. Uskladnenie sa deje určitým spôsobom a za splnenia primeraných podmienok. V tomto bode musím vyzdvihnúť, že náročné činnosti, ktoré z dôvodu sťahovania depozitu počas rekonštrukcie boli nevyhnutné    – skladanie a demontáž policového systému, premiestňovanie zbierok, vedenie evidencie, náročný proces revízie zbierkových predmetov – pracovníci múzea vykonali svojpomocne. To všetko s maximálnym nasadením a zároveň veľmi starostlivo. Vďaka Vám, milí kolegovia! Okrem našich kolegov patrí veľká vďaka všetkým tým, ktorí nejakým spôsobom priložili ruku k dielu – od prípravy projektu, cez búracie práce, koordináciu činností, až po samotnú realizáciu a dokončenie stavby, spoločnosti EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o., projekčnej, stavebnej i prepravnej firme. Vďaka všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o realizáciu tejto stavby,“ pokračoval Iván Nagy.

„Dovoľte mi, aby som v súvislosti s touto stavbou, upriamil pozornosť na fakt, že na pôvodný objekt bolo vybudované ďalšie podlažie, kde sme premiestnili administratívne priestory a múzejnú knižnicu. Všetky tieto priestory spĺňajú štandardy zodpovedajúce potrebám 21. storočia. Aj za toto patrí vďaka trnavskej župe. Všetky tieto kroky nám umožnili niekdajšie kancelárske priestory v historickej budove Žltého kaštieľa uvoľniť, a tým zároveň vytvoriť nové možnosti na rozšírenie stálej expozície múzea. A toto je splneným snom každého múzea (a každého riaditeľa múzea). Tu vzniká priestor na spracovanie a sprístupnenie nových tém, takých, ktoré sú späté s minulosťou regiónu a jeho kultúrou. Všetko toto, je zatiaľ iba vízia, sen. Ja však verím, že s Božou pomocou a s ďalšou podporou župy sa všetky sny stanú skutočnosťou v blízkej budúcnosti,“ uzavrel svoje slová Iván Nagy.

Čerstvo znovuzvoleného riaditeľa múzea pozdravil aj predseda Trnavskej župy Jozef Viskupič, ktorý vyjadril radosť z postavenia novej budovy.

„Som rád, že sa nám podarilo vytvoriť moderné prostredie pre zamestnancov múzea a historické artefakty. Teší ma, že sme sa mohli pustiť do takejto investície a že sme ju dokázali zrealizovať aj v takom ťažkom období, aké je za nami.“ Župan zároveň zdôraznil význam zachovania historických pamiatok pre mesto a región.

„Pri predchádzajúcom výberovom konaní pán riaditeľ prezentoval potrebu nových skladových priestorov, ktoré by mu umožnili rozšíriť možnosti múzea. Som rád, že sa mu tento sen splnil,“ povedal podpredseda župy József Berényi, ktorý zároveň dodal, že Žitnoostrovské múzeum plní dôležitú funkciu: snaží sa zozbierať posolstvá a tradície našich predkov v žitnoostrovskom – našom - regióne.

„Tu som si aj ja sám uvedomil, aká dôležitá bola voda pre našich predkov, akú zásadnú úlohu hrali v živote ľudí tu usadených rôzne močiare a kanály a ako dobre dokázali využiť prírodnú silu, ako dobre si vďaka nej dokázali zabezpečiť živobytie,“ povedal József Berényi.

Slávnostné podujatie svojou prítomnosťou a záujmom poctili okrem iných aj zástupca primátora MUDr. Juraj Puha, prednostka mestského úradu Ing. Darina Nagyová, pracovníci mestského úradu, ale aj viacerí poslanci kraja a mesta a riaditelia inštitúcií. O hudobné spestrenie sa postarala kapela Cseh Tamás Band.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies