Back to top

Osem dôležitých dunajskostredských udalostí v prvej polovici roka 2021

Publikované: 14. január 2022 - 11:10

Je už niekoľkoročnou tradíciou na začiatku nového roka si pripomenúť najvýznamnejšie dunajskostredské udalosti predchádzajúceho roka. Nie je tomu inak ani teraz, v prvej časti dvojdielnej série prinášame osem udalostí z prvej polovice roku 2021.