Back to top

Oslava MDŽ v penziónoch

Publikované: 15. marec 2018 - 10:30
Pri príležitosti MDŽ navštívilo vedenie mesta dámy v penziónoch dôchodcov na sídlisku Západ i na Námestí priateľstva, aby im prejavili úctu a zablahoželali ku dňu žien.

O slávnostný program sa postarali žiaci SOŠ rozvoja vidieka, pripravili  si recitáciu poézie a dámam zaspievali.  

Prítomných hostí pozdravil riaditeľ Pongrácz Kálmán, slávnostný príhovor mal potom primátor Hájos Zoltán. Blahoželal nielen obyvateľkám penziónu, ale aj ženám, ktoré sa o ne dennodenne starajú. Primátor uviedol, že sem prišli pri príležitosti krásneho sviatku: blahoželať a ďakovať. 8. marec je dňom prejavu našej úcty voči ženám, veď ženy obohacujú náš život a robia nás šťastnejšími.  Prijímajú spolu s nami nezištne svoj osud  a popri svojej práci vykonávajú ďalšiu zmenu – výchovu detí, domácnosť. Krásne by bolo, keby sme voči ženám neboli pozorní len tento deň, ale každý deň roku by bol o úcte k nim. Preto by som chcel dnes za všetko poďakovať – a zároveň popriať zdravie, pohodu a radosť!

Hájos vyzdvihol, aká dôležitá úloha žien v tomto veku, keď v mnohých krajinách sa hodnota rodiny devalvuje, úloha matiek a starých mám je pre zachovanie rodinných väzieb určujúca.  

Primátor a viceprimátor dámy odmenili malým darčekom.

Toto ste už čítali?

Tagy: nőnap, MDŽ
Cookies