Back to top

Parkovacie miesta v meste pribúdajú

Publikované: 13. máj 2022 - 19:34
Dňa 10. mája po tridsiaty prvý krát zasadlo mestské zastupiteľstvo. Medzi inými modifikovali rozpočet, stanovili zásady prémií pre vedúcich mestských inštitúcií, odsúhlasili aj nový okruh mestských konkurzov. Na zasadnutí odznelo aj to, že v priebehu niekoľkých týždňov v meste vznikne 225 nových parkovacích miest – a iba minimálne na úkor zelene.
Parkovacie miesta v meste pribúdajú

V pléne najprv prijali v rámci kompetencií primátora odporúčanú úpravu rozpočtu – mesto vyčlenilo 30 tisíc eur na pomoc ukrajinským utečencom. Rozpočet bude vyrovnaný, povedal primátor, ktorý zároveň uviedol, že financie ušetrené na verejnom obstarávaní mesto bude môcť použiť na financovanie ďalších investícií.

Nezávislý poslanec Roland Hakszer sa zdržal hlasovania o rozpočte – podľa neho mesto nekompenzuje veľké zdražovanie u sociálne znevýhodnených dôchodcov, resp. sa nezaoberá tými, ktorí sú na pomoc odkázaní. Primátor vo svojej odpovedi poukázal na to, že mesto by chcelo, aby priniesli dobré rozhodnutia pre celú spoločnosť. Tak napr. prostredníctvom Gastro-DS zabezpečujú stravovanie staršej generácie, mesto nezvýšilo sumu sociálnej stravovacej jednotky, a dôchodcovia, ktorí sa ocitnú v núdzi, môžu požiadať o jednorazový príspevok. Podľa Zoltána Hájosa sú také investície, z ktorých profituje celá spoločnosť, potrebné - napr. čoskoro sa začnú práce na zateplení Materskej školy na Széchenyiho ulici.

Žiaľ, ekonomická situácia sa bude pravdepodobne zhoršovať, zaznelo na zasadnutí, a tak terajšie investície Dunajskej Stredy smerujú k posilneniu budúcnosti – pri horšej ekonomickej situácii renovované budovy či verejno-prospešné investície dôležité pre spoločenstvo už budú hotové.

Na zasadnutí poslanci odsúhlasili vyplatenie odmien pre riaditeľa Domova dôchodcov v Dunajskej Strede, riaditeľa Centra sociálnych služieb v Dunajskej Strede, riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede, resp. odsúhlasili zásady pre poskytnutie prémií v roku 2022.

Primátor sa zároveň v mene zastupiteľstva poďakoval všetkým trom riaditeľom, ako aj ich pracovníkom, za ich obetavú prácu v čase pandémie, že aj v uplynulých dvoch rokoch vyvinuli v práci maximálne úsilie.

Dunajská Streda v rámci programu podpory verejných služieb, verejno-prospešných služieb a verejno-prospešných cieľov v roku 2022 vypisuje nový súbeh. Zastupiteľstvo odsúhlasilo stravovanie detí Materskej školy na Októbrovej ulici cez Gastro DS. Tam totiž vyrastie druhé centrum kuchýň materských škôl.

Reagovali aj na otázku rozšírenia rezidenčných parkovacích miest.

Na podnet Tünde Brunczvik (Aliancia) primátor povedal, že prebehlo šetrenie, a rozšírenie parkovania na sídliskách je už v štádiu obstarávania. Od roku 2010 sa počet parkovacích miest zvýšil o 875, teraz, v priebehu 2-3 mesiacov sa na 14 miestach v Dunajskej Strede vytvorí 225 nových parkovacích miest. Podľa primátora, pri výbere nových parkovacích miest brali do úvahy aj to, aby to nešlo na úkor zelených plôch.

V závere zasadania poslanec György Puha (Aliancia) upozornil, že v septembri t. r. oslávi Občianske združenie Malé Blahovo desiate výročie založenia, jeho vedúci Simon Ferenc dostal v roku 2022 Cenu sv. Juraja.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies