Back to top

Pastelky znova tvorili

Publikované: 4. jún 2018 - 13:11
V tomto roku sa konal už 19. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže škôlkarov, Žitnoostrovských pasteliek, ktoré už tradične organizuje Žitnoostrovské osvetové stredisko.
Pastelky znova tvorili

Počas otvorenia zabával obecenstvo fenomenálny klaun, Vlado Kulíšek,  jazykom  pantomíny si porozumel s každým – dieťaťom i dospelým, Maďarom, Slovákom či kýmkoľvek iným.

Ako to v úvode povedala moderátorka večera, Tilajčík Edit, organizátori sa veľmi tešia, že diela malých umelcov do súťaže neprichádzajú už len zo Žitného ostrova, Slovenska, Európy, ale aj z mnohých ďalších krajín sveta.

Po privítaní prítomných, detí a rodičov, Marek Neštický, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, predniesol svoj príhovor.  Vyzdvihol, že táto súťaž je svojho druhu výnimočnou v našej krajine, keďže diela prichádzajú z celého sveta. Tieto deti sú vo veku, kedy sú veľmi vnímavé a svoje videnie nemajú ešte pokrivené svetom – vo svojich kresbách vyjadrujú sami seba, obrázkami vyrozprávajú skutočné udalosti, či prerozprávajú rozprávku.

Primátor nášho mesta, Hájos Zoltán, vyjadril svoju radosť z toho, že naše mesto, Dunajská Streda, je domovom tohto podujatia už po 19. krát. „Keď niekto kreslí, nevníma čas, ani to, čo sa okolo neho deje, svet okolo neho prestáva existovať. Existuje len umelec, list papiera, pastelky a farby. Pri vzniku detského diela sa to deje ešte intenzívnejšie.” Aby bol MDD ešte krajší, malí umelci dostali aj darček. Veď každý, kto sem prišiel, bol víťaz. „Vďaka patrí malým umelcom za ich diela, rodičom za ich podporu a pedagógom za ich prácu v príprave detí.”- ukončil svoj príhovor.

Bohumír Bachratý, predseda poroty, uviedol: Táto výstava je čarokrásna! Pokračoval s vyjadrením vďaky: za  19 rokov existencie súťaže sa poďakoval Žitnoostrovskému osvetovému stredisku a jeho spolupracovníkom, všetkým, ktorí sa akokoľvek spolupodieľali v terajšej či ktorejkoľvek predchádzajúcej realizácii tohto úspešného podujatia.  Detské kresby majú vážnu históriu, uviedol. Už v 16. storočí vznikla taká maľba, ktorá zobrazuje dieťa so svojím vlastným dielom  a o 20. storočí možno povedať, že je storočím detí. Pán Bachratý spomenul aj umeleckého maliara, Almásiho Róberta, s ktorým mnoho rokov spolupracoval v porote. V súvislosti s jeho úmrtím vyjadril svoju úprimnú sústrasť.

Ohľadne  1500 diel, ktoré boli do súťaže zaslané, uviedol, že z roka na rok opakuje vetu, že výber tých najlepších spomedzi nich je ťažká úloha, všetky sú pekné a hodnotné. Je dobré vidieť, že diela sú vyjadrením detského šťastia a radosti, na obrázkoch vidno lásku ku kráse a okolitému prostrediu.

Gitka Kovačiková privítala hostí v maďarskom jazyku, uviedla: „Deti, tento deň je vaším dňom, tieto nádherné diela sú výsledkom práce vašich rúk. Mali sme veľmi ťažkú prácu, lebo prišlo mnoho krásnych kresieb a malieb, bolo ťažké vybrať spomedzi nich tie, ktoré majú byť ocenené. Aj naďalej veľa kreslite, majte radi farby a pastelky!”

Potom malí víťazní umelci dostali svoje ocenenie a prítomní ich odmenili veľkým potleskom.

Z celkového počtu 1500 diel porota ocenila 50, vystavila spomedzi nich 220 – záujemci si ich môžu pozrieť v Žitnoostrovskom múzeu a v Gallery Nova do 4. augusta 2018.

Naša obrazová galéria vznikla na otvorení výstavy.

Toto ste už čítali?