Back to top

Po akordeónovom majstrovskom kurze koncertovali najtalentovanejší študenti

Publikované: 15. september 2023 - 9:52

Podobne ako vlani, aj v tomto roku sa v našom meste uskutočnil akordeónový majstrovský kurz, ktorého súčasťou bol aj koncert. Uznávaní učitelia sa počas dvoch dní venovali dvadsiatim talentovaným mladým ľuďom z 5 krajín, ktorých vybrali na základe ich účinkovania na rôznych podujatiach, školských koncertoch. Počas odbornej prípravy každý učiteľ nominoval po jednom z mladých účastníkov, ktorí potom vystúpili na koncerte uskutočnenom na večer druhého dňa podujatia.
 

Cookies