Back to top

Po cestách budúcnosti s knižnicou

Publikované: 6. október 2021 - 15:04
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede používa a v blízkej budúcnosti predstaví technológie budúcnosti.
Po cestách budúcnosti s knižnicou

Riaditeľka knižnice Ilona Lacza uviedla, že v rámci spoločného projektu s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) v Bratislave sa začala digitalizácia starších dokumentov s regionálnym obsahom v majetku knižnice, aby neskôr boli dostupné nie iba medzi múrmi knižnice, ale hoci aj doma, v elektronickej podobe. Takto čitateľom ponúknu možnosť v domácom prostredí sa v kľude venovať literatúre či regionálnej tlači minulého storočia. Zároveň online dostupnosťou pomôžu aj pracovníkom vo výskume.

V spolupráci s vedecko-technickým centrom oslovia aj študentov a žiakov škôl, ako to minulý týždeň v rámci predstavenia urobili v ZŠ Smetanov háj.

Pracovníci CVTI Ing. Jozef Vaško a Ing. Eva Kalužáková v rámci workshopu ukázali žiakom 3D tlač, micro:bit. Zaujímavú tému premietania dopĺňali vysvetľovaním, interaktívnou formou, 3D tlač tak žiaci mohli vidieť naživo.

Podľa plánov knižnice bolo minulotýždňové predstavenie iba prvým v našom meste. Totiž v zmysle spolupráce s CVTI sú pripravení aj pracovníci knižnice, aby pre mladých záujemcov mohli uskutočňovať podobné interaktívne podujatia, s cieľom oboznamovať ich s dôležitosťou technológií budúcnosti, s možnosťami ich využitia a s predstavením 3D tlače naživo.

Ilona Lacza uviedla, že v blízkej budúcnosti oslovia školy v meste, neskôr aj v okrese, a po dohode s nimi by pre žiakov poriadali interaktívne workshopy.

Podľa dlhodobých plánov zvažujú aj vznik knižničného klubu, v rámci ktorého by pre mladých návštevníkov knižnice bola technika budúcnosti dostupná, a tak si mohli vyskúšať 3D tlač a micro:bit programovanie. 

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies