Back to top

Po prvý krát prebiehala porada krajského zastupiteľstva formou videokonferenci

Publikované: 17. apríl 2020 - 8:37
Poslanecký zbor rozhodol, že na boj proti nákaze vírusom COVID-19 vyčlení 500 tisíc eur. Táto suma bude presunutá zo systému dotácií na tento rok.
Po prvý krát prebiehala porada krajského zastupiteľstva formou videokonferenci

K rozhodnutiu v priebehu verejnej porady ďalej došlo vo veci predaja štyroch nehnuteľností, a v obci Horné Orešany, časť Majdanské o prevzatí časti komunikácie, čím sa vyrieši dlhoročný problém s jej údržbou. Úrady viac ako 30 rokov neboli ochotné a schopné vyriešiť dilemu komu táto časť komunikácie má patriť. Z toho dôvodu táto časť cesty „nemala pána“ a tým bola jej údržba problematická. 

Trnavský kraj rozhodol, počnúc dnešným dňom, o prevzatí cesty do vlastníctva. Ďalej išlo o sústavu budov a pozemkov v obciach Horný Bar a Zemianske Sady, v Holíči o budovu kolégia a k nej patriacich pozemkov, v Trnave o budovu a pozemok vzdelávacieho ústavu. Ešte v roku 2017, po ustanovení terajšieho vedenia, prišlo na rad pozastavenie predaja majetku kraja s cieľom zváženia a zmeny postoja k možnostiam jeho využitia. Teda nie jeho predaj, ale snaha hľadať preň možnosti nového využitia. Túto predstavu sa podarilo zrealizovať pri troch nehnuteľnostiach – vrátane budovy piešťanskej strednej školy, kde vznikla nová kultúrna ustanovizeň – kultúrne a kreatívne centrum ARTA.    

Trnavská župa ako prvá zo samosprávnych krajov usporiadala rokovanie prostredníctvom videokonferencie. Túto možnosť ponúka usmernenie Združenia samosprávnych krajov – SK 8 -  a župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič ju po zvážení a istých úpravách aj využil a uskutočnil.

„Sme prvá samospráva v histórii, ktorá prináša dôležité rozhodnutia prostredníctvom videokonferencie. Vo výnimočných situáciách treba prinášať výnimočné opatrenia. Preto sme prispôsobili  počítačové vybavenie a vo veľmi krátkom čase sme vypracovali podmienky rokovania prostredníctvom videokonferencie“ - povedal Jozef Viskupič.

(nkö)

Toto ste už čítali?

Cookies