Back to top

Pocta Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

Publikované: 1. apríl 2017 - 11:31
Okresná súťaž v oblasti umeleckého prednesu HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa uskutočnila v priestoroch Žitnoostrovského osvetového strediska v dňoch 22. a 23. III. 2017. Odborným garantom a osnovateľom propozícií je Národné osvetové centrum, ktoré súťaž prvýkrát vyhlásilo v roku 1954. Rok 2017 je venovaný pocte Jozefa Miloslava Hurbana a tak si v úvode účastníci pripomenuli prvého predsedu Slovenskej národnej rady z roku /1848/49/, spisovateľa, vydavateľa, evanjelického kňaza, osvetára a novinára, ale hlavne dobrého človeka, milujúceho manžela a otca deviatich detí, ako aj verného druha Ľ. Štúra.

Na adresu umeleckého prednesu treba povedať, že ani v minulosti nepatril k aktivitám, o ktoré bol hromadný záujem. Je to náročná činnosť a v súčasnosti, v čase bohatých ponúk virtuálneho sveta počítačových programov je priam zázrak, že naše deti a mládež mu venujú čas a energiu. Vďaka patrí aj ich učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravujú. Atmosféra na osvete bola v týchto dňoch opäť výnimočná, bzukot ako v úli... Od skorého rána prichádzali žiaci a študenti v sprievode pedagógov, ale aj členov rodiny. Ako povedal jeden z víťazov Michal Gustafík, ranné vtáča, ďalej doskáče... raritou bola aj Lenka Maárová zo Šamorína, ktorá po úraze nohy prišla dokonca aj o barlách. No, všetka česť!

V odborných porotách v štyroch vekových kategóriách pod vedením legendárneho publicistu a spisovateľa Jána Kamenistého, Mgr. Jaroslavy Čajkovej, z NOC Bratislava a Mgr. Dáši Szabóovej, bývalej riaditeľky osvety, pracovali členky Mgr. Jolana Halásová, pedagogička slovenského jazyka, Mgr, Zlatica Ilievová, vysokoškolská pedagogička slovenského jazyka a literatúry, Mária Pogányová bývalá metodička osvety a poetka a Mgr. Erika Forgách, úspešná recitátorka a moderátorka.

Na krajskom kole v Trnave nás budú reprezentovať: Kristína Kovářová, zo ZŠ ul. Smetanov háj D. Streda, Lara Benkovská, zo ZŠ ul. Jilemnického D. Streda, Alexandra Chuzhba, zo ZŠ Mateja Belu, Šamorín, Alica Šimurdová, z Gymnázia M.R. Štefánika Šamorín, Laura Hegedűsová ZŠ ul. Smetanov háj D. Streda, Nina Kristína Dubovská, gymnázium L. Dúbravu D. Streda, Annamária Csóková, Obchodná akadémia V. Meder a Rebeka Horváthová Gymnázium M. R. Štefánika v Šamoríne. Všetkým želáme veľa úspechov!

Osobitne treba spomenúť výnimočnú náladu a atmosféru súťaže III. a IV. kategórie, čiže tých starších. Možno aj vďaka bohatším skúsenostiam a snáď aj úspechom, títo mladí ľudia sršali energiou, brilantnými prednesmi - ťažko bolo vybrať postupujúcich a boli udelené dokonca po dve druhé a taktiež i tretie miesta, čo sa často nestáva... Počas celého podujatia boli žiaci a študenti rovnocennými partnermi dospelým, rozdiskutovali každú otázku do šírky. Bol to mimoriadny zážitok pre všetkých. Okrem udelení hlavných troch cien boli udelené aj čestné uznania. Po súťaži boli pre každú kategóriu zorganizované aj odborné rozborové semináre, počas ktorých sa porotcovia venovali každému súťažiacemu. Poukázali na hodnoty umeleckého prednesu, pomenovali aj nedostatky prednášajúcich s cieľom povzbudiť ich k lepším výsledkom. Určite veľmi zaujímavou a pútavou bola hlasová rozcvička, ktorú pred súťažou s deťmi v najmladšej kategórii previedla metodička NOC pani Jarka Čajková. Nielenže si deti rozcvičili hlasivky a svaly na tvári, ale vtipné cvičenia ich aj učiteľov rozosmiali a uvoľnili súťažnú atmosféru.

Podujatie v réžii Eriky Sínovej, odbornej metodičky pripravilo Žitnoostrovské osvetové stredisko (zriaďovateľ TTSK). Všetci účastníci dostali diplom, pripravený len pre túto príležitosť a víťazi hodnotné knihy. Ako už býva tradíciou, odmenené boli aj pedagogičky, ktoré pripravili víťazov súťaže lampášikom - malým symbolickým svetielkom, ktoré úspešne a presvedčivo zaháňa tmu...

j.svetlo
Foto: archív autorky

Snímky zo súťaže nájdete vo Fotogalérii.

Toto ste už čítali?

Cookies