Back to top

Pokračujeme s informovaním

Publikované: 4. október 2017 - 8:02
V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších globálnych tém.

V Dunajskej Strede hospodárenie s odpadmi reálne vykonáva FCC Slovensko s.r.o., ktorá je v našom meste už mnoho rokov. Len od vlaňajšieho októbra prevzala spoločnosť známa pod menom .A.S.A. názov svojej materskej spoločnosti. Mimochodom, FCC plní v našom meste aj iné dôležité funkcie. Okrem iného  sa napríklad v tomto roku stala strieborným sponzorom futbalového klubu DAC. Ako sme sa dozvedeli od predstaviteľa spoločnosti, Attilu Gála, služby nezávisle na zmene mena ostali na rovnakej vysokej úrovni, naďalej sa kladie dôraz na výchovu k uvedomelému hospodáreniu s odpadom.  

Jedným jej prvkom je  súťaž „Kreslíme so Smietkom”, kam môžu posielať škôlky a školy fotky diel vytvorených z odpadu, nielen kresby, ktorým na web stránke spoločnosti možno potom dať hlas. Prebieha aj medzinárodná „Súťaž s pánom Smietkom – ktorej najdôležitejším cieľom je výchova detí v otázke odpadov  - ako sme o tom už na našich stránkach viackrát informovali, aj v tomto roku najviac papiera bolo v rámci zberu odovzdaného dunajskostredskými základnými školami, a tak tieto získali cenné dary. „Kuka Manó“ sú zas interaktívne predstavenia, ktoré pripravuje divadlo Rivalda.  Tento dunajskostredský projekt už žne úspechy aj v iných regiónoch či v zahraničí, na čo sme patrične hrdí, takže s malými zmenami, ale naďalej v ňom budeme pokračovať. ” – uviedol Attila Gál.

V uplynulých obdobiach sa zlepšila situácia ohľadne parkovania áut popri stojiskách pre smetné kontajnery, ktoré by bránili prístupu smetiarskych áut, v spolupráci s Mestským úradom boli na cestu namaľované zákazy parkovania. Čo je však nové, z nádob na zber papiera mizne čoraz viac kartónov, ktoré bezdomovci odnášajú s cieľom privyrobiť si, zanechajúc však po sebe neporiadok, ktorý kazí výzor mesta.  Ale aj obyvatelia zvyknú umiestniť ku kontajnerom taký odpad, ktorý tam nepatrí, a to dokonca nielen obyvatelia mesta. Obraz mesta kazí svojím správaním často len tá istá malá skupina občanov, ktorých nezaujíma triedenie odpadu, len sa akokoľvek chcú zbaviť svojich smetí. 

Ďalším problémom je podpaľačstvo, len od jari sa stali tri prípady, ktorých výsledkom bolo zničenie 7 smetných nádob.

Attila Gál uviedol, že malé smetné nádoby na území mesta vyprázdňujú už aj cez víkend a že kampaň v spolupráci s mestom pokračuje aj ďalej. S témou sa zaoberáme aj my na stránkach našich novín, lebo skúsenosti ukazujú, že je ešte stále  veľa odpadu v nádobách na separáciu, ktorý tam nemá čo hľadať, takže pokračujeme s informovaním.  

Toto ste už čítali?

Cookies