Back to top

Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa má zvýšiť zo 66 eur na 92 eur

Publikované: 27. december 2022 - 16:59
Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sa má od júla budúceho roka zvýšiť zo súčasných 66 eur na 92 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o katastri nehnuteľností, o ktorom bude v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR tento krok obhajuje tým, že sa správne poplatky na úseku katastra nehnuteľností neupravovali minimálne od roku 2005.
Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností sa má zvýšiť zo 66 eur na 92 eur

„Návrh zákona upravuje výšku týchto správnych poplatkov, a to o mieru inflácie od roku 2005,“ uviedol úrad. Tvrdí, že doručené návrhy na vklad sú čoraz komplikovanejšie a taktiež ceny nehnuteľností od roku 2005 výrazne vzrástli.

50-percentná zľava

Občan môže v súčasnosti podať návrh na začatie katastrálneho konania aj cez ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Tento spôsob podania sa má síce zachovať, na takto doručené podanie sa však nemá vzťahovať 50-percentná zľava z poplatku za podanie návrhu na vklad.

Polovičná zľava z poplatku sa má uplatňovať len pri návrhu, ktorý občan podá cez formulár elektronickej služby katastra nehnuteľností. Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností má v takomto prípade dosiahnuť 46 eur. V súčasnosti je pritom poplatok pri elektronickom podaní návrhu na vklad v sume 33 eur.

Zrýchlený vklad do katastra

Ak občan v súčasnosti požiada o zrýchlený vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní v listinnej forme, platí poplatok 266 eur. Táto suma sa má od júla budúceho roka zvýšiť na 292 eur v prípade, ak návrh osoba podá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe cez elektronickú podateľňu ÚVPS.

Pri požiadaní o zrýchlený vklad do katastra cez formulár elektronickej služby katastra nehnuteľností poplatok klesne na polovicu, teda na 146 eur.

ma7.sk/webnoviny.sk

Toto ste už čítali?

Cookies