Back to top

Poskytovanie prvej pomoci na vysokej úrovni

Publikované: 16. apríl 2018 - 11:24
Vo štvrtok sa konala súťaž Slovenského červeného kríža pre žiakov základných škôl v poskytovaní prvej pomoci.

Žiaci zaplnili jednu kinosálu ZOC MAX, prišlo 25 oddielov zo 14 škôl, spolu viac ako 120 detí. Riešili teoretické a praktické úlohy, od všeobecných vedomostí, cez popáleniny až po otvorené zlomeniny. Všetky päťčlenné skupiny potvrdili vysokú úroveň prípravy a vzorový postoj.  

I. kategóriu vyhrali žiaci z Jahodnej, v II. kategórii obsadili všetky tri miesta žiaci zo ZŠ Corvina Mátyása zo Šamorína.
Vedúci súťaže: MUDr. Eva Königsmarková, riaditeľ súťaže: PhDr. Dagmar Nagyová, predseda poroty: Mgr. Terézia Vasmeraová a Mgr. Zuzana Fenešová.
Organizačne pomohli: členka dunajskostredského Červeného kríža, Janka Šoková, Základné organizácie ČK - Šamorín, Vydrany, Vrakúň, SZŠ v Dunajskej Strede, OÚ v Dunajskej Strede, dobrovoľníci ČK.

Výsledky:

DMZ I. (3. - 5. ročník ZŠ)
1. miesto – MŠ a ZŠ Jahodná
2. miesto – MŠ a ZŠ Jahodná
3. miesto – ZŠ  Batthyány–Strattmanna László Horný Bar

DMZ II. (6. - 9. ročník ZŠ)
1. miesto - ZŠ Corvina Mátyása Šamorín
2. miesto  - ZŠ Corvina Mátyása Šamorín
3. miesto - ZŠ Corvina Mátyása Šamorín

Pozrite si našu obrazovú galériu.

Toto ste už čítali?

Cookies