Back to top

Poslanci rozhodli aj o dotáciách z rozpočtu mesta

Publikované: 21. marec 2024 - 14:48
Jedným z bodov programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v utorok 19. marca 2024, bolo aj schválenie zoznamu projektov dotovaných mestom.
Poslanci rozhodli aj o dotáciách z rozpočtu mesta

Poslanci na zasadnutí zastupiteľstva vyjadrili radosť z toho, že aj tento rok môžu podporiť rôznorodé projekty. Poslanec MsZ Mgr. Krisztián Nagy tlmočil žiadosť športových organizácií, v zmysle ktorej by žiadatelia o finančný príspevok uvítali skorší termín rozhodnutia o podpore, keďže mnohé projekty sa uskutočnia ešte pred marcom, teda termínom schválenia dotácií. Primátor JUDr. Zoltán Hájos v tejto súvislosti uviedol, že podľa jeho názoru zastupiteľstvo rozhodne o dotáciách v najskoršom možnom termíne: výzvu na podávanie žiadostí možno vyhlásiť až začiatkom roka (Pozn. red.: termín podávania žiadostí bol od 1. do 31. januára 2024) a keďže posudzovanie a schvaľovanie žiadostí más svoj presný, časovo náročný postup, zverejnenie výsledkov by sa mohlo posunúť o nanajvýš jeden-dva týždeň skôr, čo by neznamenalo podstatnú zmenu.

V súvislosti s doručenými projektmi viacerí poslanci upozornili v zmysle oznamovacej povinnosti na konflikt záujmov – v súvislosti s tými projektmi, kde boli sami zainteresovaní, sa posudzovania nezúčastnili. Následne zastupiteľstvo schválilo zoznam podporených a nepodporených projektov v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2024“.

Zo 112 hodnotených žiadostí bolo úspešných 107. Päť projektov pre nedostatok finančných prostriedkov podporených nebolo. V roku 2024 činí celková výška rozdelenej sumy určenej na dotácie z rozpočtu mesta 254.934,- €.

Podporu získalo 55 z 56 hodnotených projektov v oblasti kultúry, 29 z 33 hodnotených v oblasti športu, 16 zo 16 žiadostí v oblasti vzdelávania a 7 zo 7 projektov v sociálnej oblasti.

Zoznam podporených a nepodporených projektov nájdete TU .

(rp)

Toto ste už čítali?

Cookies