Back to top

Poslanie a umenie obetovať sa pre druhých

Publikované: 15. máj 2024 - 19:13
Občianske združenie Spoločne pre zajtrajšok a poslanci Trnavského samosprávneho kraja z nášho regiónu dňa 13. mája už po deviatykrát privítali zdravotné sestry a ošetrovateľov v Dunajskej Strede pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.
Poslanie a umenie obetovať sa pre druhých

Básnickým úvodom prítomných naladili žiačky strednej zdravotníckej školy Fanni Fábiánfi a Viktória Horváthová. Následne moderátorky večera, Éva Bíró a Mgr. Edita Tilajčíková, privítali hostí, medzi nimi Mgr. Józsefa Berényiho, vicežupana Trnavského samosprávneho kraja, poslanca TTSK a primátora mesta Dunajská Streda JUDr. Zoltána Hájosa, viceprimátorov MUDr. Juraja Puhu a Attilu Karaffu, prednostku mestského úradu Ing. Darinu Nagyovú, riaditeľku MsKS Benedeka Csaplára Mgr. Bc. Tímeu Takács, v zastúpení Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Zoltána Horvátha a námestníčku pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Henrietu Földesovú MBA, ďalej prezidentku Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Móniku Feketeovú, riaditeľku Centra sociálnej starostlivosti Mgr. Johannu Bíró a Ing. Kolomana Pongrácza, riaditeľa Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede.

„Ošetrovateľstvo je poslaním, ktoré nás učí nebyť dôležití iba pre seba, ale všímať si aj druhých. Túto prácu možno robiť len so zanietením, s celým srdcom, pretože inak stráca svoju skutočnú hodnotu," citovali moderátorky slová Florence Nightingale, „Dámy s lampášom”. Medzinárodný deň ošetrovateľov sa oslavuje práve v deň narodenín zakladateľky moderného ošetrovateľstva, ktorým je 12. máj.

Primátor Zoltán Hájos v úvode svojho slávnostného príhovoru poďakoval prítomným v mene organizátorov za to, že prijali ich pozvanie na slávnosť, ktorú pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotných sestier a ošetrovateľov zorganizovali už po deviatykrát.

Podujatie, na ktorom vzdávajú hold zdravotným sestrám a ošetrovateľom za ich obetavú prácu vykonávanú pri starostlivosti o chorých, bezmocných a odkázaných, po prvý raz usporiadali pred desiatymi rokmi z iniciatívy poslancov Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja zvolených v Dunajskostredskom okrese. „Na dnešnej slávnosti by sme chceli vysloviť vďaku a úctu zdravotným sestrám, ktoré za svoju obetavú prácu nedostanú od spoločnosti patričné morálne a finančné ohodnotenie; napriek tomu svoju prácu v oblasti ošetrovania a zdravotnej starostlivosti vykonávajú zodpovedne, často aj nad rámec síl. Vždy majú milé slovo k pacientom, aby aj takto urýchlili ich uzdravenie. Práca sestry nie je iba práca alebo povolanie. Je to poslanie a umenie obetovať sa pre druhých,“ povedal Zoltán Hájos.

Slova sa potom ujal podpredseda TTSK József Berényi. Keďže by nechcel zopakovať, čo pred ním už bolo povedané, prítomným by sa prihovoril iba krátko.

„Toto je deň, kedy by sme Vám chceli vyjadriť úprimné poďakovanie za všetko, čo robíte – za prácu, Váš ľudský prístup, trpezlivosť, láskavosť a odbornú spôsobilosť,“ pozdravil zdravotníkov. „I keď nemôžeme poďakovať každému jednému z vás zoči-voči, som rád, že aspoň niektorým áno,“ dodal vicežupan a zdôraznil:

„Prosíme Vás, aby ste ani naďalej nestrácali silu, energiu a hlavne trpezlivosť a odbornú spôsobilosť, ktoré na svojom pracovisku neustále zúročujete,“ uzavrel svoje myšlienky podpredseda župy.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier oslávencom vyjadrila úctu a hlbokú vďaku aj prezidentka Regionálnej komory sestier a asistentiek Mónika Feketeová.

„Touto slávnosťou ďakujeme Vám, ktorých práca je v zdravotníctve nenahraditeľná,“ povedala a pokračovala ďalšími slovami chvály:

„Vaše povolanie nie je len prácou, ale predovšetkým poslaním. Stretávate sa s utrpením a bolesťou, ale s neochvejným prístupom ste oporou pre pacientov v ich najťažších chvíľach, dodávate im silu a sprevádzate ich na ceste k uzdraveniu. Ste srdcom a dušou zdravotníckeho systému."

V závere pozdravu Mónika Feketeová zaželala zdravotným sestrám, aby aj naďalej nachádzali radosť a uspokojenie pri výkone svojho povolania a aby ich životy boli plné sily, zdravia a množstva krásnych chvíľ.

Po príhovoroch József Berényi, Zoltán Hájos a Mónika Feketeová odovzdali ocenenia a darčeky oceneným sestrám.

Prvých šesť ocenených sestier navrhla na ocenenie Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek spolu s nemocnicou v Dunajskej Strede.

Ocenenými sestrami v roku 2024 sú: Melinda Polák, vedúca sestra neurologického oddelenia; Mgr. Eva Kollárová, vedúca setra pediatrického oddelenia; Žaneta Gódányová z oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie; Judita Képesiová, zdravotná sestra z chirurgického oddelenia; Terézia Belkovicsová - pôrodná asistentka z gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia a Erika Szelleová, ktorá v súčasnosti pracuje na onkologickej ambulancii.

Následne ocenili pracovníčky mestských zariadení: Centra sociálnej starostlivosti a Zariadenia pre seniorov, ktoré boli nominované pracovníkmi oboch dunajskostredských sociálnych inštitúcií. Bc. Angelika Cserepesová pracuje v detských jasliach a Klára Nagyvendégiová v Zariadení pre seniorov.

Ostatné 2 ocenenia si prevzali zdravotné sestry pôsobiace v súkromných zdravotných ambulanciách na území mesta Dunajská Streda: Ildikó Molnár, ktorá v súčasnosti pôsobí v súkromnej ambulancii MUDr. Ildikó Laczkóovej a Györgyi Molnár, ktorá v súčasnosti pracuje v urologickej ambulancii po boku MUDr. Petra Buliščáka.

Po odovzdaní uznaní organizátori potešili prítomných príjemným a zábavným programom.

Najprv oslnil publikum svojim veľkolepým kúzelníckym programom svetový rekordér Lui, kúzelník a iluzionista, potom vystúpilo duo spevákov, ktoré sa nedávno vrátilo z úspešného amerického turné: populárna speváčka, operná speváčka Krisztina Szeredy, vyznamenaná Maďarským strieborným záslužným krížom, a spevák, herec a režisér Győző Leblanc, „cestujúci veľvyslanec maďarskej operety”.

Ďalšie fotografie zo slávnostného večera si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies