Back to top

Potraviny kúpite aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, prevádzky ich musia zreteľne označiť

Publikované: 13. január 2022 - 10:28
Predaj potravín bude možný aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sa budú môcť predávať iba ak budú bezpečné.
Potraviny kúpite aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, prevádzky ich musia zreteľne označiť

Prevádzkovateľ ich bude môcť predávať iba v prevádzke, v ktorej sa potraviny nachádzali pred uplynutím dátumu minimálnej trvanlivosti a len konečnému spotrebiteľovi. Rovnako musia byť zreteľne označené a oddelene umiestnené od ostatných potravín. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách, ktorú v stredu schválil kabinet.

Novela tiež počíta s posilnenou ochranou zdravia spotrebiteľa a trhu. Rovnako sa znižuje minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola pokuta uložená.

Pokiaľ do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, orgán úradnej kontroly bude môcť uložiť pokutu do dvojnásobku sadzby, minimálnej výške 50 tisíc eur a maximálne do dvoch miliónov eur.

Prevádzkovatelia po novom nebudú musieť dodržiavať podiel poľnohospodárskych produktov a potravín vyrobených na Slovensku, no budú povinní uvádzať percentuálny podiel slovenských výrobkov z celkovej ponuky v propagačnom letáku.

Návrh zákona prešiel dvomi pripomienkovými konaniami. V rámci prvého bolo uplatnených 70 pripomienok, z čoho 39 bolo zásadných. Rozpory boli odstránené, no podľa výsledkov rozporových konaní sa návrh zákona zmenil. Z toho dôvodu bol predložený na druhé pripomienkové konanie, v rámci ktorého bolo vznesených 100 pripomienok, z toho 61 zásadných.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. júna 2022.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)

Toto ste už čítali?

Svetlonos 2023

Svetlonos 2023

V sobotu OOCR ŽItný ostrov - Csallóköz na Svetlonose...

Cookies