Back to top

Pozdravili malých obyvateľov mesta

Publikované: 30. september 2022 - 11:52
Batoľatá nášho mesta narodené začiatkom tohto roka, v januári a februári 2022, vo štvrtok prišli v sprievode svojich rodičov do sobášnej siene Mestského úradu v Dunajskej Strede, kde ich slávnostne privítalo vedenie nášho mesta.
Pozdravili malých obyvateľov mesta

Desať z 27 novorodencov narodených v prvých dvoch mesiacoch roka privítal Attila Karaffa, zástupca primátora mesta Dunajskej Stredy.

„Príchod nového bábätka je vždy radosťou, v jeho očiach vidíme prísľub zajtrajška, no jeho výchova si vyžaduje obetavosť a bezpodmienečnú dôveru, veľa práce a vytrvalosti,“ adresoval rodičom Attila Karaffa a potom povedal, že vďaku si zaslúži každý, kto v dnešnom materialistickom svete preberá na seba úlohu rodiča. Na záver svojho krátkeho prejavu zaželal deťom aj ich rodičom veľa zdravia.

Po slávnostnom pozdrave si rodičia detí mohli prevziať darček od mesta a následne zapísať svoje mená do kroniky mesta. Privítanie detí spestrila hra na flaute učiteľky základnej umeleckej školy Zuzany Bazsó Horváthovej.

Tento rok môže vedenie mesta z dôvodu uvoľnenia pandemických opatrení opäť osobne privítať malých obyvateľov Dunajskej Stredy, no na novorodencov nezabudlo ani počas pandémie koronavírusu. Drobnú pozornosť novorodencom doručoval v uplynulých dvoch rokoch odbor sociálnych vecí úradu s pomocou občianskej stráže, prípadne si rodičia bábätiek mohli prevziať darček mesta na mestskom úrade.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies